Hoppa till innehållet

Staden stöder företag och andra organisationer

11.9 Dealroom sammanför nyföretagare och placerare i Huvudstadsregionen

Uppstartsföretagaren lämnas inte ensam i Helsingfors – NewCo Accelerator och Node by Slush erbjuder framgångsmöjligheter för företag med tillväxtpotential

Helsingfors stad vill också efter coronakrisen vara bland Europas mest fascinerande platser för nyskapande uppstartsverksamhet och det mest lockande kunskapsklustret för företag och individer som vill göra världen till en bättre plats. Helsingfors stad och tillväxtföretagsgemenskapen Slush har samma värderingar och mål i den här frågan. Därför agerar Helsingfors och Slush också i höst i samverkan för att utveckla och bygga upp den framtida verksamheten inom uppstartsverksamheten.

Uppstartsföretagaren lämnas inte ensam i Helsingfors

Helsingfors grundar en ny accelerator för att stödja uppstartföretagens tillväxt

Helsingfors stad öppnar en ny inkubator och accelerator för nystartade företag. Den huvudsakliga målgruppen för de nya NewCo Accelerator-tjänsterna är uppstartföretag med stor tillväxtpotential som söker extern finansiering men som p.g.a. den ekonomiska krisen till följd av covid-pandemin inte hittar en lämplig tjänsteleverantör. Programmet kommer dessutom att kunna erbjuda rådgivning i enskilda problem åt ett stort antal uppstartsföretag i initialskedet, som ännu inte är redo för acceleratorn.

Helsingfors grundar en ny accelerator för att stödja uppstartföretagens tillväxt

Stöd till företag

Staden har även initierat praktiknära åtgärder inom rådgivning och stöd till företag. Målet är att kontinuerligt förbättra lägesbilden och hitta konkreta, omedelbara sätt att hjälpa företagare i trångmål.

Staden har på på NewCo Helsinkis webbplats sammanställt en lista över stödåtgärder till företagare som uppdateras. Staden har dessutom sedan förra veckan bedrivit aktiv kundkommunikation om coronavirusstödtjänsterna till företagare. Också NewCo Helsinki, som utgör en del av stadens verksamhet, erbjuder företagare krisrådgivning tillsammans med sina partner.

Helsingfors ger tilläggsanvisningar och rådgivning för evenemangsarrangörer i undantagsläget orsakat av coronavirus

Tilläggsanvisningarna för evenemangsarrangörer med anledning av coronaviruskrisen har planerats av stadens olika myndigheter och serviceproducenter i samarbete med två evenemang, det traditionella Helsinki Cup och det nya Suvilahti Summer. Syftet med anvisningarna är att handleda och hjälpa evenemangsarrangörer att hindra att coronavirus smittar under evenemangen och på så sätt garantera en trygg upplevelse för besökarna i evenemanget.

Stadens understöd till organisationer

De understöd som Helsingfors stad har beviljat organisationer för 2020 kommer i den rådande situationen inte att krävas tillbaka om understödet eller delar av det inte används på grund av situationen med coronaviruset. De organisationer som vill kan i den exceptionella situationen modifiera och anpassa sin verksamhet så att de kan använda understödsfinansieringen för att stödja sina målgrupper på andra sätt.

Understödets användningsändamål kan ändras, men även därefter måste ändamålet uppfylla de understödskriterier som har fastställts av den som har beviljat understödet. Ändring av understödets användningsändamål behöver inte ansökas separat.

Staden kan betala företagarens fakturor snabbare än på förfallodagen

Företag som levererat tjänster eller produkter till staden kan nu anhålla om att fakturan eller fakturorna som är ställda på staden betalas tidigare än på förfallodagen. För att fakturan ska betalas tidigare ska man fylla i blanketten (på finska) på affärsverket Helsingfors stads ekonomiförvaltningstjänst Talpas webbsidor.

Helsingfors stads instruktioner till livsmedelsföretagen pga. coronaviruset

I den nuvarande epidemisituationen bör livsmedelsföretag såsom restauranger, caféer, livsmedelsaffärer, bagerier och andra livsmedelsproduktionsanläggningar följa speciellt god hygien i sin verksamhet. Hygieninstruktioner för livsmedelsföretag samt svar på ofta ställda frågor finns på Livsmedelsverkets sidor.01.12.2020 07:37