Rådgivningstjänster för stadsborna

Helsingfors erbjuder stadsborna telefonrådgivning om coronaviruset.

Läs mera »

Misstänker du att du har coronavirussmittan?

Hur ska du gå till väga om du misstänker att du har exponerats för coronaviruset? Läs social- och hälsovårdstjänsternas anvisningar här

Läs mera »

Skolor och dagvård

Helsingfors stads skolor gick över till undervisning i hemmen.

Läs mera »

Kulturens nya service

Nya kultur- och fritidstjänster för helsingforsborna.

Läs mera »

Trafik och coronavirus

Kollektivtrafiken går i Helsingforsregionen men vissa trafikmedel har glesare trafik.

Läs mera »

Företag och andra organisationer

Helsingfors fattade beslut om första stödåtgärder för företag och andra organisationer.

Läs mera »