Ylioppilaskirjoitukset

Ylioppilastutkinto on lukion päättötutkinto. Ylioppilaskirjoitukset järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä, yhtä aikaa kaikissa lukioissa. 

Tutkinnon voi suorittaa yhdellä tutkintokerralla tai hajauttaa kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan. Jokaiseen tutkintokertaan tulee ilmoittautua erikseen: kevään kokeisiin marraskuussa ja syksyn kokeisiin toukokuussa. Tarkat ilmoittautumispäivät näet ennen ilmoittautumisajan alkua Wilmasta.

Ylioppilaskoe perustuu valtakunnallisiin pakollisiin ja syventäviin kursseihin. Ylioppilastutkintoon osallistuminen edellyttää tutkintoon kuuluvan oppiaineen pakollisten kurssien suorittamista. Ennen ensimmäistä tutkintokertaa tulisi olla opiskeltuna noin 30 aikuislukion kurssia.

Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta, joista kaikille pakollinen on vain äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä äidinkielen tai suomi toisena kielenä -koe. 

Kolme muuta pakollista koetta tutkintoon osallistuva valitsee ryhmästä, johon kuuluvat toisen kotimaisen kielen koe, vieraan kielen koe, matematiikan koe ja reaaliaineissa järjestettävä koe. Lisäksi kokelas voi sisällyttää tutkintoonsa yhden tai useamman ylimääräisen kokeen.

Reaalikoe on jaettu yksittäisten reaaliaineiden kokeiksi. Kokelas voi suorittaa joko yhdentai halutessaan useampia reaaliaineen kokeita. Kussakin seuraavista aineista järjestetään oma kokeensa: evankelis-luterilainen uskonto, ortodoksinen uskonto, elämänkatsomustieto, psykologia, filosofia, historia, yhteiskuntaoppi, fysiikka, kemia, biologia, maantiede ja terveystieto.

Ylioppilaskoe sähköistyy

Ensimmäiset sähköiset ylioppilaskokeet järjestetään syksyllä 2016 ja vuonna 2019 kaikki yo-kokeet ovat jo sähköisiä. Opiskelijan on syytä varautua ajoissa tähän jo opintojensa aikana. Esimerkiksi kannettava tietokone on yksi opiskeluväline. Helsingin aikuislukiossa opiskelijalla tulee olla digitaalisessa yo-kokeessa oma kannettava tietokone vaadittuine lisälaitteineen. Lue lisää YTL:n sivuilta.JAA
28.06.2017 13:19