Suoraan sisältöön

Ylioppilaskirjoitukset

Ylioppilastutkinto on lukion päättötutkinto. Ylioppilaskirjoitukset järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä, yhtä aikaa kaikissa lukioissa. 

Tutkinnon voi suorittaa yhdellä tutkintokerralla tai hajauttaa kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan. Jokaiseen tutkintokertaan tulee ilmoittautua erikseen: kevään kokeisiin marraskuussa ja syksyn kokeisiin toukokuussa. Tarkat ilmoittautumispäivät näet ennen ilmoittautumisajan alkua Wilmasta.

Ylioppilaskoe perustuu valtakunnallisiin pakollisiin ja syventäviin opintoihin. Ylioppilastutkintoon osallistuminen edellyttää tutkintoon kuuluvan oppiaineen pakollisten opintojen suorittamista. Ennen ensimmäistä tutkintokertaa tulisi olla opiskeltuna noin 30 kurssia / 60 opintopistettä.

Keväästä 2022 lähtien ylioppilastutkinnossa tulee suorittaa vähintään viisi koetta. Aiemmin tutkinnon aloittaneille ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta.

Kaikille pakollinen on äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä äidinkielen tai suomi toisena kielenä -koe. Muut kokeet valitaan ryhmistä, joihon kuuluvat

  • toisen kotimaisen kielen koe
  • vieraan kielen koe
  • matematiikan koe
  • reaaliaineissa järjestettävä koe

Lisäksi kokelas voi sisällyttää tutkintoonsa yhden tai useamman ylimääräisen kokeen. Kokelas voi suorittaa joko yhden tai halutessaan useampia reaaliaineen kokeita. Kussakin seuraavista aineista järjestetään oma kokeensa: evankelis-luterilainen uskonto, ortodoksinen uskonto, elämänkatsomustieto, psykologia, filosofia, historia, yhteiskuntaoppi, fysiikka, kemia, biologia, maantiede ja terveystieto. Lue tarkemmin uusista ohjeista YTL:n tiedotteesta kokelaille.

Kaikki yo-kokeet ovat digitaalisia ja ne tehdään Abitissa. Opiskelijan tulee varautua ajoissa tähän jo opintojensa aikana. Helsingin aikuislukiossa opiskelijalla tulee olla digitaalisessa yo-kokeessa oma kannettava tietokone vaadittuine lisälaitteineen. Kokeissa tarvittavien ohjelmien käyttöä harjoitellaan lukio-opinnoissa. Lue lisää YTL:n sivuilta.26.10.2022 11:08