Suoraan sisältöön

Ylioppilaskirjoitukset

Ylioppilastutkinto on lukion päättötutkinto. Ylioppilaskirjoitukset järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä, yhtä aikaa kaikissa lukioissa. 

Tutkinnon voi suorittaa yhdellä tutkintokerralla tai hajauttaa kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan. Jokaiseen tutkintokertaan tulee ilmoittautua erikseen: kevään kokeisiin marraskuussa ja syksyn kokeisiin toukokuussa. Tarkat ilmoittautumispäivät näet ennen ilmoittautumisajan alkua Wilmasta.

Ylioppilaskoe perustuu valtakunnallisiin pakollisiin ja syventäviin opintoihin. Ylioppilastutkintoon osallistuminen edellyttää tutkintoon kuuluvan oppiaineen pakollisten opintojen suorittamista. Ennen ensimmäistä tutkintokertaa tulisi olla opiskeltuna noin 30 kurssia / 60 opintopistettä.

Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta, joista kaikille pakollinen on vain äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä äidinkielen tai suomi toisena kielenä -koe. 
HUOM! Keväästä 2022 lähtien tutkintorakenne muuttuu niin, että tuon jälkeen yo-tutkinnon aloittavien tulee suorittaa viisi pakollista koetta.

Kolme muuta pakollista koetta tutkintoon osallistuva valitsee ryhmästä, johon kuuluvat toisen kotimaisen kielen koe, vieraan kielen koe, matematiikan koe ja reaaliaineissa järjestettävä koe. Lisäksi kokelas voi sisällyttää tutkintoonsa yhden tai useamman ylimääräisen kokeen.

Reaalikoe on jaettu yksittäisten reaaliaineiden kokeiksi. Kokelas voi suorittaa joko yhden tai halutessaan useampia reaaliaineen kokeita. Kussakin seuraavista aineista järjestetään oma kokeensa: evankelis-luterilainen uskonto, ortodoksinen uskonto, elämänkatsomustieto, psykologia, filosofia, historia, yhteiskuntaoppi, fysiikka, kemia, biologia, maantiede ja terveystieto.

Kaikki yo-kokeet ovat digitaalisia ja ne tehdään Abitissa. Opiskelijan tulee varautua ajoissa tähän jo opintojensa aikana. Helsingin aikuislukiossa opiskelijalla tulee olla digitaalisessa yo-kokeessa oma kannettava tietokone vaadittuine lisälaitteineen. Kokeissa tarvittavien ohjelmien käyttöä harjoitellaan lukio-opinnoissa. Lue lisää YTL:n sivuilta.21.06.2021 14:10