Suoraan sisältöön

Johtokunta

Aikuislukion johtokunta koostuu yhteistyöverkostojen, henkilöstön ja täysi-ikäisistä opiskelijoiden edustajista. Alaikäisillä opiskelijoiden edustajilla voi olla johtokuntien kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokuntien tehtävät määritellään Helsingin kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunta mm. hyväksyy vuosittain aikuislukion opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman vuotuisia työaikoja lukuun ottamatta. Johtokunta hyväksyy myös koulun järjestyssäännöt tai antaa muut lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset. Lisäksi johtokunta voi erottaa opiskelijan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen sekä päättää opiskelijan oikeudesta osallistua opetukseen, jos tämä on esitutkinnassa epäiltynä rikoksesta. 

Johtokunnan pöytäkirja tuodaan tälle sivulle kunkin kokouksen jälkeen heti, kun pöytäkirja on tarkastettu.

Pöytäkirjat

Pöytäkirjat 2021

Pöytäkirjat 2020

Pöytäkirjat 2019

Pöytäkirjat 2018

Helsingin aikuislukion johtokunta 2017–2020

 • Jukka Selenius, puheenjohtaja      
  Laura Rissanen (varajäsen)
 • Paula Aistrich, varapuheenjohtaja     
  Pauli Valo (varajäsen)
 • Matias Aaltonen 
  Riitta-Liisa Hovi (varajäsen)
 • Said Aden 
  Riikka Laitinen (varajäsen)
 • Annamari Koistinen     
  Seppo-Hannu Lahtinen (varajäsen)

Opettajajäsenet

 • Noora Gaily     
  Riitta Talasniemi (varajäsen)
 • Suvi Niemi-Kapee     
  Heidi Leppäniemi (varajäsen)

Henkilökuntajäsen   

 • Janne Kettunen
  Rea Simola (varajäsen)

Opiskelijajäsenet  

 • Toni Aydin
  Nora Dadi (varajäsen)
 • Klaus Saksa
  Marja Juselius (varajäsen)  


19.03.2021 14:26