Suoraan sisältöön

Johtokunta

Aikuislukion johtokunta koostuu yhteistyöverkostojen, henkilöstön ja täysi-ikäisistä opiskelijoiden edustajista. Alaikäisillä opiskelijoiden edustajilla voi olla johtokuntien kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokuntien tehtävät määritellään Helsingin kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunta mm. hyväksyy vuosittain aikuislukion opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman vuotuisia työaikoja lukuun ottamatta. Johtokunta hyväksyy myös koulun järjestyssäännöt tai antaa muut lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset. Lisäksi johtokunta voi erottaa opiskelijan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen sekä päättää opiskelijan oikeudesta osallistua opetukseen, jos tämä on esitutkinnassa epäiltynä rikoksesta. 

Johtokunnan pöytäkirja tuodaan tälle sivulle kunkin kokouksen jälkeen heti, kun pöytäkirja on tarkastettu.

Pöytäkirjat

Pöytäkirjat 2022

Pöytäkirjat 2021

Pöytäkirjat 2020

Helsingin aikuislukion johtokunta 2021–2022

Paula Aistrich, puheenjohtaja

varajäsen: Pauli Valo

Jukka Selenius, jukka.selenius@hotmail.com varapuheenjohtaja   

varajäsen: Leena Marno 

Risto Kolanen, risto.kolanen@pp.inet.fi

varajäsen: Tuija Lindholm

Päivi Ruutiainen, paivi.ruutiainen@humak.fi

varajäsen: Sari Huttu

Matias Aaltonen 

varajäsen: Marjo Liukkonen


Opettajajäsenet

 • Noora Agbowadan          
  Riitta Talasniemi (varajäsen)
 • Suvi Niemi-Kapee     
  Kirsi Seppänen (varajäsen)

Henkilökuntajäsen   

 • Janne Kettunen, janne.j.kettunen@hel.fi
  Rea Simola (varajäsen)

Opiskelijajäsenet  

 • Laiba Rashid   laiba.rashid@edu.hel.fi
  Mari Nuutilainen (varajäsen)  


02.08.2022 10:53