Helsingin kaupungin lukioille yhteinen verkkokurssitarjotin syksyllä 2019.

Helsingin kaupungin lukioiden opiskelijoilla on mahdollisuus syksystä 2019 lähtien opiskella kaupungin lukioiden yhteisillä verkkokursseilla. Helsingin aikuislukion tutkintotavoitteiset opiskelijat, kaksoistutkinto-opiskelijat ja aineopiskelijat (ei toisten koulujen opiskelijat) voivat valita näitä kursseja Wilman kautta. On kuitenkin tärkeä huomata, että kurssit ovat nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman mukaisia, mutta ne lasketaan täysimääräisinä aikuislukion opintoihin hyväksiluvun kautta.

Lisätietoa kaupungin verkkokursseista