Suoraan sisältöön

Aineopiskelu

Helsingin aikuislukiossa voi opiskella yksittäisiä peruskoulun tai lukion kursseja ja aineita, sekä korottaa suoritettuja arvosanoja.

Peruskoulun päättöarvosanojen korottamista varten on tehtävä suunnitelma ja sitä varten otetaan yhteys opinto-ohjaaja Saara Pietiseen.

Lukio-opintoja voi täydentää uusilla aineilla tai laajemmalla oppimäärällä. Lukion päättöarvosanojen korottamista varten kannattaa myös tehdä suunnitelma, jonka tekemisessä auttaa opintojen ohjaaja Heidi Ekholm. Suunnittelussa opiskelija ohjataan käymään korotuksen kannalta oikeat kurssit.

Oppiaineita opiskellaan kursseittain. Kursseja on kaikista aikuislukion oppimäärään kuuluvista oppiaineista. Aikuislukiossa voi täydentää lukio-opintoja uusilla aineilla tai laajemmalla oppimäärällä. Esimerkiksi aikaisemmin suoritetun lukion lyhyen matematiikan voi vuodessa täydentää pitkäksi. Fysiikan ja kemian oppimääriä voi laajentaa. Oppimäärätodistuksia tulee pyytää rehtorilta tai apulaisrehtorilta toimiston kautta, kuten korotustodistuksiakin.

Aineopiskelijoiden tulee perehtyä opiskelun käytäntöihin ja pysyä ajan tasalla opinnoissaan tiedotteiden, opinto-oppaan ja wilman avulla. Aineopiskelijoita ohjaa aikuislukiossa Heidi Ekholm. Toisten lukioiden opiskelijoita ohjaa kuitenkin kunkin koulun oma opinto-ohjaaja. Päivälukioista tulevien aineopiskelijoiden kannattaa muistaa, että he tuovat opiskelutodistuksensa ensimmäisellä ilmoittautumiskerralla. Suoritukset pitää myös muistaa hakea itse aikuislukion toimistosta ja viedä ne omalle koululle. Wilma on koulukohtainen, joten myös aineopiskelijat tarvitsevat wilma-tunnukset aikuislukiosta.

Lukion aineopiskelijaksi voi ilmoittautua sähköisellä lomakkeella TÄÄLLÄ.

Voit kysyä apua aineopolta heidi.ekholm@edu.hel.fi. 

Peruskoulun aineopiskelusta antaa lisätietoa opinto-ohjaaja Saara Pietinen saara.pietinen@edu.hel.fi.24.03.2021 20:49