Suoraan sisältöön

Perusopetuksen tuntijako 1.1.2018 alkaen

ALKUVAIHE


LUKU-TAITO-VAIHE

ALKU-
VAIHEPakolliset kurssit
Val. kurssit
Pakolliset kurssit
Val. kurssit
Kielet
yht. vähintään
15

21

Äidinkieli ja kirjallisuus
15
1
17
7
Vieras kieli


4
6
Matematiikka
3

5
1
Yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus
2

3

Ympäristö- ja luonnontieto
1

2
3
Terveystieto


1

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot
2

2
1
Muita perusopetukseen soveltuvia aihealueita:
Kuvataide

1

1
Musiikki1
Liikunta1
Tietotekniikka1
Projektiopinnot/tukikurssit

4

4
Yhteensä vähintään

27


38


Lukutaitovaihe on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat lukemisen ja kirjoittamisen perustaitoja sekä numeerisia perustaitoja

PÄÄTTÖVAIHE

Kurssit/oppiaine Pakolliset Valinnaiset
Kielet yhteensä vähintään 20
Suomi äidinkielenä ja kirjallisuus 7 3
Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
7
9
A1-kieli, englanti/ranska 8
B1-kieli, ruotsi 5 5
Matematiikka 8 1
Uskonto / elämänkatsomustieto 1 1
Historia
1
3
Yhteiskuntaoppi
2
1
Fysiikka
1
3
Kemia
1
3
Biologia
1
3
Maantieto
1
3
Terveysiteto
1*
2
Opinto-ohjaus ja työelämätaidot
2
1
Kuvataide

1
Musiikki

1
Liikunta

1
Tietotekniikka

2
Projektiopinnot/tukikurssit

17

* Pakollinen, jos terveystiedon opintoja ei ole sisältynyt opiskelijan aiempiin perusopetuksen opintoihin

Peruskoulun päättötodistuksen saamisen edellytyksenä on vähintään 46 kurssin suorittaminen.15.06.2018 12:41