Suoraan sisältöön

Aikuisten perusopetus

Helsingin aikuislukiossa voi  

  • opiskella aikuisten perusopetuksen alkuvaiheessa (myös lukutaitovaihe)
  • suorittaa peruskoulun ja saada peruskoulun päättötodistuksen
  • korottaa peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja tai
  • suorittaa kesken jääneet peruskouluopinnot loppuun.

Perusasteen opintoja voi opiskella Itä-Helsingin toimipisteissä.

Koko perusopetuksen suorittaminen kestää noin 2–5 vuotta. Tarvittaessa opiskelun voi keskeyttää jonkin jakson ajaksi ja jatkaa myöhemmin.

Perusopetuksen alkuvaihe

Perusopetuksen alkuvaiheen opinnot on tarkoitettu aikuisille, joilla ei ole peruskoulun päättötodistusta omasta maastaan eikä Suomesta ja joilla on selviä puutteita alimpien vuosiluokkien tiedoissa ja taidoissa. Alkuvaiheeseen kuuluu lukutaitovaihe  sekä eritasoisia ryhmiä niille, jotka osaavat jo lukea ja kirjoittaa.

Alkuvaiheen ryhmiä on sekä päiväopetuksessa (Lehtikuusentien toimipiste) että iltaopetuksessa (Itä-Helsingin toimipiste). Ryhmät ovat eritasoisia ja hakija sijoitetaan hänen tasolleen sopivaan ryhmään, joka voi myös muuttua kesken opintojen.

Päiväryhmillä on opetusta 4–5 päivänä viikossa ja iltaryhmillä neljänä iltana viikossa. Opiskelu on ilmaista opiskelijoille, joiden tavoitteena on suorittaa peruskoulun oppimäärä.

Opiskelun tavoite on yleissivistävä. Kursseilla opiskellaan perustietoja ja -taitoja, joita opiskelija voi hyödyntää eri alojen jatko-opinnoissa. Opiskelijoille tehdään henkilökohtaiset opintosuunnitelmat, jotka sisältävät suomen kieltä, matematiikkaa, tietotekniikkaa, ympäristö- ja luonnontietoa ja yhteiskunnallisia oppiaineita.

Lisätietoja ohjaaja Yolanda De Leónilta yolanda.de.leon.mata(at)edu.hel.fi.

Perusopetuksen päättövaihe

Päättövaiheessa opiskellaan vuosiluokkien 7–9 oppisisältöjä. Opinnot on tarkoitettu aikuisille, joilla ei ole peruskoulun päättötodistusta omasta kotimaastaan tai Suomesta. Opintojen tavoitteena on aikuisten perusopetuksen oppimäärän suorittaminen eli perusopetuksen päättötodistus.

Pääsyvaatimuksena on vähintään tason A2.2 suomen kielen taito. Opiskelijan kielitaito, opiskeluvalmiudet sekä matemaattiset taidot kartoitetaan opintojen alussa.

Opintojen kesto on noin 2 vuotta. Opetusta on neljänä iltana viikossa maanantaista torstaihin kello 15.20/17.00–20.10. 
Suomen kielen opetusta annetaan tehostetusti. Lisäksi opiskellaan yksilöllisen ohjelman mukaan kaikkia muita perusopetuksen oppiaineita (englantia, matematiikkaa, biologiaa, maantietoa, historiaa, yhteiskuntaoppia, kemiaa, fysiikkaa, elämänkatsomustietoa, terveystietoa ja tietotekniikkaa). Opiskelupaikka on Itä-Helsingin toimipiste. Opiskelijoille tehdään opintojen alussa henkilökohtainen opintosuunnitelma. Opiskelu on ilmaista opiskelijoille, joiden tavoitteena on suorittaa koko peruskoulu.

Lisätietoja opintojen ohjaaja Yolanda De León, yolanda.de.leon.mata(at)edu.hel.fi, puh. 040 334 9024 .

Perusasteen arvosanojen korotus tai kesken jääneiden peruskouluopintojen loppuun suorittaminen

Jos haluat korottaa jo valmista päättötodistusta tai suorittaa kesken jääneet peruskouluopinnot loppuun, voit varata ajan suoraan opinto-ohjaajalle: eeva.korhonen(at)edu.hel.fi.16.11.2021 17:01