Suoraan sisältöön

Lukion tuntijako

Lukuvuonna 2021–2022 käytössä on kaksi eri opetussuunnitelmaa. LOPS2016 on opetussuunnitelma niille, jotka ovat aloittaneet lukio-opintonsa ennen 1.8.2021. LOPS2021 taas on lukion kokonaan alusta 1.8.2021 jälkeen aloittaville. Huomaathan, että Wilmassa näille opetussuunnitelmille on myös omat opintotarjottimen.

1.8.2016 jälkeen lukio-opintonsa aloittaneet, LOPS 2016:

 Tuntijako Oppiaineet Pakoll. kurssit Syvent. kurssit Koulukoht. kurssit
ÄI Äidinkieli ja kirjallisuus 5 4 5
S2 Suomi toisena kielenä 5 4 3
ENA, RAA, SAA, EAA, VEA A1-kieli: englanti, ranska, saksa, espanja, venäjä 6 2 7
RUB ruotsi, B1-oppimäärä 5 2 8
SAB3, RAB3, VEB3, IAB3, EAB3, KIB3 B3-kieli: saksa,
ranska, venäjä,
italia, espanja, kiina
  8 2
Yhteinen kurssi MAY MAB ja MAA 1    
MAA Matematiikka,
pitkä oppimäärä
9 3 4
MAB Matematiikka,
lyhyt oppimäärä
5 2 4

Humanistis-yhteiskunnalliset

ja katsomukselliset opinnot


6    
UE/ET Uskonto ev.lut./
elämänkatsomustieto
1 5 2
HI Historia 2 4 5
YH Yhteiskuntaoppi 2 2 2
FI Filosofia 1 3 2
PS Psykologia   5 2
 Luonnontieteelliset   valitse 5    
FY Fysiikka 1-2 7 2
KE Kemia 1-2 4 2
BI Biologia 1-2 3 2
GE Maantiede 1-2 3 2
MU Musiikki

2
KU Kuvataide

LI Liikunta

TE Terveystieto

5
AT Tietotekniikka     3
OP Opinto-ohjaus     5
APO Aktiivipolku     7

Lukion päättötodistuksen saamisen edellytyksenä on vähintään 44 kurssin suorittaminen.
 
Ennen 1.1.2017 alle 18-vuotiaana lukio-opintonsa (toisessakin lukiossa) aloittaneen opiskelijan on lisäksi opiskeltava vähintään yksi kurssi liikuntaa ja yksi kurssi terveystietoa sekä kaksi kurssia kuvataidetta tai musiikkia tai yksi kurssi kumpaakin viimeksi mainittua ainetta eli yhteensä vähintään 48 kurssia.

Lukio-opintonsa 1.8.2021 jälkeen aloittavat, LOPS2021

Oppiaine tai aineryhmä

Valtakunnalliset

pakolliset opinnot

opintopisteinä

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

opintopisteinä

Lukion valinnaiset

opintojaksot

opintopisteinä

Äidinkieli ja kirjallisuus

 

 

 

- suomen kieli ja kirjallisuus

10

8

15

- suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

10

8

15

A-kieli (englanti)

12

4

17

A-kieli (muut kielet)

12

4

4

B1-kieli (ruotsi)

10

4

17

B3-kielet

 

16

4

Matematiikka

 

 

 

yhteinen opintokokonaisuus

2

 

 

pitkä oppimäärä

18

6

12

lyhyt oppimäärä

10

4

12

Ympäristö- ja luonnontieteet

yhteensä 10

 

 

fysiikka

2 tai 4

12

9

kemia

2 tai 4

8

12

biologia

2 tai 4

8

13

maantiede

2 tai 4

6

9

Humanistis-yhteiskunnalliset tieteet

yhteensä 12

 

 

uskonto/elämänkatsomustieto

2

10

4

historia

4

8

7

yhteiskuntaoppi

4

4

7

filosofia

2

6

4

psykologia

 

10

7

Muut lukion tehtävään kuuluvat oppiaineet

 

 

 

terveystieto

 

6

8

liikunta

 

10

2

kuvataide

 

8

2

musiikki

 

8

2

opinto-ohjaus

 

 

11

lukiodiplomit

 

 

16

tietotekniikka

 

 

9

muissa oppilaitoksissa suoritetut opinnot

 

 

8

aktiivipolku

 

 

5

21.06.2021 13:35