Suoraan sisältöön

Lukion tuntijako

1.8.2016 jälkeen lukio-opintonsa aloittaneet:

 Tuntijako Oppiaineet Pakoll. kurssit Syvent. kurssit Koulukoht. kurssit
ÄI Äidinkieli ja kirjallisuus 5 4 5
S2 Suomi toisena kielenä 5 4 3
ENA, RAA, SAA, EAA, VEA A1-kieli: englanti, ranska, saksa, espanja, venäjä 6 2 7
RUB ruotsi, B1-oppimäärä 5 2 8
SAB3, RAB3, VEB3, IAB3, EAB3, KIB3 B3-kieli: saksa,
ranska, venäjä,
italia, espanja, kiina
  8 2
Yhteinen kurssi MAY MAB ja MAA 1    
MAA Matematiikka,
pitkä oppimäärä
9 3 4
MAB Matematiikka,
lyhyt oppimäärä
5 2 4

Humanistis-yhteiskunnalliset

ja katsomukselliset opinnot


6    
UE/ET Uskonto ev.lut./
elämänkatsomustieto
1 5 2
HI Historia 2 4 5
YH Yhteiskuntaoppi 2 2 2
FI Filosofia 1 3 2
PS Psykologia   5 2
 Luonnontieteelliset   valitse 5    
FY Fysiikka 1-2 7 2
KE Kemia 1-2 4 2
BI Biologia 1-2 3 2
GE Maantiede 1-2 3 2
MU Musiikki

2
KU Kuvataide

LI Liikunta

TE Terveystieto

5
AT Tietotekniikka     3
OP Opinto-ohjaus     5
APO Aktiivipolku     7

Lukion päättötodistuksen saamisen edellytyksenä on vähintään 44 kurssin suorittaminen.
 
Ennen 1.1.2017 alle 18-vuotiaana lukio-opintonsa (toisessakin lukiossa) aloittaneen opiskelijan on lisäksi opiskeltava vähintään yksi kurssi liikuntaa ja yksi kurssi terveystietoa sekä kaksi kurssia kuvataidetta tai musiikkia tai yksi kurssi kumpaakin viimeksi mainittua ainetta eli yhteensä vähintään 48 kurssia.
04.06.2019 14:42