Suoraan sisältöön

Lukiolaiseksi

 
Lukiotutkinnon suorittajaksi voidaan ottaa yli 18-vuotias, peruskoulun suorittanut hakija. Keskiarvorajaa aikuislukio-opintoihin ei ole. Uusia opiskelijoita otetaan jokaiselle jaksolle. Käytännössä voit ilmoittautua lukion opiskelijaksi ympäri lukukauden, joustavasti. 

Aikuislukion oppimäärä on 44 kurssia ja opiskeluaika 2-4 vuotta. Lähiopetus järjestetään iltaisin Mäkelänrinteen toimipisteessä, mutta saatavilla on myös runsaasti verkkokursseja aikuislukion oman ja Helsingin kaupungin lukioiden yhteisen verkkotarjottimen kautta. Käytännössä opiskelu vaatii myös aikaa ja suunnittelua. Jokainen tutkinto-opiskelija tekee itselleen suunnitelman opettajien ja opinto-ohjaajan tuella, jotta opintojen sujuva eteneminen helpottuu. Ohjauksesta huolimatta aikuislukio vaatii opiskelijalta paljon itseohjautuvuutta. Opintojen etenemisen esteisiin voi kysyä apua myös aikuislukion erityisopettajalta. 

Nykyään lukioon tulee opiskelemaan myös moni ammatillisen perustutkinnon aiemmin suorittanut opiskelija. Näille opiskelijoille koko lukion oppimäärän suorittaminen ei ole pakollista, koska heillä on jo riittävän laaja toisen asteen päättötodistus (ammattitutkinto ei riitä pohjaksi). Useimmat ammatilliselta pohjalta opiskelevat haluavat kuitenkin suorittaa kattavasti kursseja niissä oppiaineissa, joita aikovat sisällyttää ylioppilastutkintoonsa. 

Jokainen aikuislukiolainen tarvitsee henkilökohtaisen kannettavan tietokoneen, koska kursseilla käytetään paljon digitaalisia materiaaleja, erilaisia ohjelmia ja ympäristöjä, sekä lisäksi useimmat kokeet suoritetaan sähköisinä. Monipuoliset materiaalit ja työtavat valmentavat myös hyvin kohti sähköisiä ylioppilaskirjoituksia.

Hakija, jolla on jäänyt lukio kesken jossain muussa lukiossa, toimittaa mahdollisimman pian erotodistuksen ja jo tehtyihin ylioppilaskokeisiin liittyvät tiedot aikuislukion toimistoon. 08.06.2020 12:59