Hakijalle

Helsingin aikuislukioon voit hakeutua joko tutkinto- tai aineopiskelijaksi. Tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat joko ilmoittautumispäivinä (katso kohdasta Hakijalle>Ilmoittautumispäivät) tai suoraan opinto-ohjaaja Iina Vileniukselle (lomalla 21.8.2017 saakka).

Aineopiskelijat voivat ilmoittautua suoraan toimistoihin niiden aukioloaikoina. Huomaathan, että kursseille ilmoittautumisessa tutkinto-opiskelijat ovat aina etusijalla. Aineopiskelijalla kannattaa olla ilmoittautumishetkellä mukanaan opiskelutodistus, mikäli hän opiskelee Helsinkiläisessä toisen asteen koulussa (lukiossa tai ammattikoulussa), tai kurssimaksun alennukseen oikeuttava todistus (katso tarkemmin kohdasta opiskelijalle>opiskelukustannukset).


Perusopetukseen, perusopetukseen valmistavaan opetukseen, lukiokoulutukseen valmistavaan koulutukseen ja suomen kielen kursseille järjestetään erilllinen haku.JAA
28.06.2017 11:33