MELUSELVITYSRAPORTIT

Raporteissa käydään läpi meluselvityksen lähtökohdat, nykyiset meluntorjuntaohjelmat ja – toimet, selvityksessä mukana olleet melulähteet, käytetyt arviointimenetelmät sekä selvityksen tulokset.

Suomenkieliset raportit

Ruotsinkieliset raportit

Taustaraportit 2012

Pääkaupunkiseudun ympäristömeludirektiivin mukainen meluselvitys 2012:

Taustaraportit 2007

 

MELUSELVITYSRAPORTIT

YMPÄRISTÖMELUDIREKTIIVI
Kansalliset säädökset
Aikataulut
Meluntorjunnan toimintasuunnitelmat

ARVIOINTIMENETELMÄT
Melun tunnusluvut

Meluselvitykset ja ympäristömeludirektiivi
[Ympäristöhallinto]