HELSINGIN KAUPUNGIN MELUSELVITYS JA MELUNTORJUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Helsingin kaupungin uusin meluselvitys valmistui 2012. EU:n ympäristömeludirektiivin mukainen meluselvitys tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 2007 ja meluntorjunnan toimintasuunnitelma kesällä 2008. Meluselvitykset ja toimintasuunnitelmat uusitaan viiden vuoden välein. Meluntorjunnan toimintasuunnitelman tarkistus valmistui 2013. Näillä sivuilla voit tarkastella meluselvitysten tuloksia ja tutustua kaupungin toimenpiteisiin liikennemelun vähentämiseksi.

Ensimmäisessä vaiheessa meluselvitykset ja toimintasuunnitelmat tehtiin Helsingin kaupungin lisäksi vilkkaimmin liikennöidyistä maanteistä ja rautateistä sekä Helsinki-Vantaan ja Helsinki-Malmin lentoasemista. Vuonna 2012 valmistuneessa meluselvityksessä on mukana myös teollisuus, johon luetaan satamat ja voimalaitokset. Selvityksistä ovat vastanneet Helsingin kaupunki, Liikennevirasto ja Finavia.

Tältä sivustolta löydät:

  • taustatietoa ympäristömeludirektiivistä ja käytetyistä arviointimenetelmistä
  • meluselvitykset ja toimintasuunnitelman raportit
  • meluselvitysten melukartat
  • meluvyöhykkeillä asuvien helsinkiläisten määrät
  • tietoja meluntorjuntatoimenpiteistä ja -kohteista

Selvityksessä arvioidaan vilkkaan liikenteen läheisyydessä sijaitsevien ns. herkkien kohteiden (päiväkodit, leikkipuistot, koulut, vanhainkodit ja sairaalat) ulkoilualueiden ilmanlaatua ja melutilannetta.

Lue lisää

Suosittelemme:

Kuuntele Helsingin erilaisia ääniä. Ovatko raitiovaunun äänet sinusta melua vai osa Helsingin identiteettiä?

Kuuntele!