HERKKIEN KOHTEIDEN PIHOJEN ILMANLAATU JA MELUTILANNE
Päiväkodit, leikkipuistot ja -kentät, koulut, vanhainkodit ja sairaalat

Selvityksessä arvioitiin yhteensä 98 vilkkaan liikenteen läheisyydessä sijaitsevan ns. herkän kohteen – päiväkodin, leikkipuiston, koulun, vanhainkodin ja sairaalan – ulkoilualueiden ilmanlaatu ja melutilanne. Herkiksi kohteiksi nimitetään kohteita, joissa asuvat tai oleskelevat ovat tavanomaista herkempiä liikenteen haitoille. Tällaisia väestöryhmiä ovat lapset, vanhukset ja sairaat.

Kartoituksessa oli mukana 38 päiväkotia, 17 leikkipuistoa tai -kenttää, 24 koulua, 11 vanhainkotia ja 8 sairaalaa. Vastaava selvitys on tehty aiemmin vuonna 1994.

Valtaosa Helsingin herkistä kohteista sijaitsee ilmanlaadultaan ja melutilanteeltaan tyydyttävässä tai hyvässä ympäristössä. Noin kolmasosassa selvityksessä tutkituista kohteista ilmanlaatu- tai melutilanne on välttävä tai huono. Heikoimpia ilmanlaadultaan ja melutilanteeltaan ovat kantakaupungin pääkatujen ja suurten väylien välittömässä läheisyydessä olevat kohteet. Suhteutettuna herkkien kohteiden toimipisteiden kokonaismäärään Helsingissä on heikoiksi luokiteltujen kohteiden määrä kuitenkin pieni.

Kaikista kohteista on laadittu kohdekortit, joissa on esitetty kohteen ilmanlaatu- ja melutilanne sekä suosituksia kohteiden ympäristöolosuhteiden parantamiseksi ja altistumisen vähentämiseksi.

Lue koko raportti (PDF 3,12 Mt)

ILMANLAADUN HUOMIOIMINEN HERKKIEN KOHTEIDEN TOIMINNASSA

Helsingin kaupungin ympäristökeskus ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) järjestivät 22.3.2010 ilmanlaadun neuvontatilaisuuden herkille kohteille. Maria Myllysen (HSY) esitelmä Helsingin ilmanlaadusta, ilmanlaadun arvioinnista ja altistumisen vähentämiskeinoista on luettavissa tästä (PDF 2,4 Mt).

Tarkastele vuonna 2007 valmistuneen  meluselvityksen tuloksia ja tutustu kaupungin toimenpiteisiin melun vähentämiseksi.

Helsingin kaupungin meluselvitys

 

Kuuntele Helsingin erilaisia ääniä. Ovatko raitiovaunun äänet sinusta melua vai osa Helsingin identiteettiä?

Helsingin äänimaisemat