Kestävä elämäntapa


Hiljaisuutta, puhdasta ilmaa ja ilmastoystävällistä asumista. Onko se kaupungissa mahdollista?

Suomalainen tuottaa vuosittain keskimäärin 15 000 kg kasvihuonekaasupäästöjä. Helsinkiläisistä 190 000 asuu tieliikenteen melualueella ja noin 20 000 alueella, jolla ilmanlaadun raja-arvojen arvioidaan ajoittain ylittyvän. Tavoitteena on maailmanlaajuisesti alentaa kasvihuonekaasupäästöt 2 000 kg:aan/v/asukas vuoteen 2050 mennessä. Helsingin tavoitteena on vähentää  kasvihuonekaasupäästöjä sekä alentaa melulle ja ilmansaasteille altistuvien määrää. Näiltä sivuilta löydät vinkkejä siihen, kuinka tuo pudotus on mahdollista saavuttaa.

Vinkkejä kotiin

Välilehdeltä "Koti" löydät vinkkejä ympäristöystävällisen asumisen ja liikkumisen.

   

 

Vinkkejä konttoriin

"Konttori"-välilehdelle on kerätty vinkkejä ympäristön huomioimiseen toimistoissa.