Helsinkiläisten tyytyväisyys omaan asuinalueeseen

2006
2009
2012
2015

Asuinalueeseensa erittäin tyytyväiset (%)