Tietokeskus | Kirjasto ja tietopalvelu
Helsingin kaupunki    Helsingin kaupungin haku

Tiedote 21.5.2007

Helsingin kaupungin tiedepalkinto 2007 tietojenkäsittelytieteen professori Esko Ukkoselle

Helsingin tiedepalkinto luovutettiin maanantaina 21.5. professori Esko Ukkoselle. Palkinto myönnetään merkittävästä helsinkiläisen tekemästä tai Helsingissä tehdystä tieteellisestä työstä.

Professori Esko Ukkosen huippuyksikkö kehittää tietokonemenetelmiä suurten ja monimutkaisten tietomäärien käsittelyyn. Yksikön tutkijoiden ydinosaaminen on tehokkaiden laskentamenetelmien alueella. Professori Ukkonen on kansainvälisesti erittäin tunnettu tutkija.

Ukkosen yksikössä on neljä yhteen kietoutunutta tutkimusaluetta: tiedonlouhinta ja koneoppiminen, tietojenkäsittelymenetelmät lääketieteellisessä genetiikassa, kombinoiva muodon löytäminen ja informaation palautus sekä laskennallinen rakenteellinen biologia.

Yksikössä tehtävän tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää hyväksi monella alalla. Tietojenkäsittelytieteen tutkijoiden lisäksi yksikössä työskentelee muun muassa kemisti, biologi ja musiikkitieteilijä. Useat suomalaiset yliopistot ovat mukana Ukkosen johtamissa tutkimushankkeissa. Ulkomaisia yhteistyökumppaneita on Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Israelissa useassa yliopistossa ja tutkimusyksikössä.

Professori Esko Ukkonen on syntynyt Savonlinnassa vuonna 1950, valmistunut ylioppilaaksi Kouvolan lyseosta vuonna 1968 ja suorittanut filosofian tohtorin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 1978. Hän on toiminut muun muassa akatemiaprofessorina 1999–2004, tutkimuksen huippuyksikön johtajana (Datasta tietoa 2002–2007). Hän tulee johtamaan myös Algoritmisen data-analyysin huippuyksikköä (2008–2013). Nykyiseen virkaansa Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professoriksi hänet nimitettiin vuonna 1985.

Helsingin kaupungin tiedepalkinto on arvoltaan 10 000 euroa. Palkinnon luovutti kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Harry Bogomoloff Helsingin kaupungin tiedepäivänä 21.5.2007. Samana päivänä jaettiin myös tutkimusapurahat 17 hankkeelle, yhteensä 73 000 euroa (erillinen tiedote).


Lisätietoja:
Vs. tutkimusprofessori
Markus Laine
Helsingin kaupungin tietokeskus
Puh: (09) 310 36522 tai email:


 
  PL 5500, 00099 Helsingin kaupunki - Puh: (09) 310 1612 - Fax: (09) 3103 6601 - t ietokeskus.kirjaamo@hel.fi