Helsingin kaupunki    Helsingin kaupungin haku

Tiedote 28.2.2006

Normaalipainoiset usein vyötäröltään lihavia

Monet keski-ikäiset painoindeksiltään (BMI) normaalipainoiset miehet ja naiset ylittivät suosituksen mukaiset keskivartalolihavuuden mitat, todettiin Helsingin kaupungin henkilöstöön kohdistuvassa tutkimuksessa. Keskivartalolihavuutta mitattiin vyötärön ympärysmitan sekä vyötärö-lantion ympärysmitan välisellä suhteella. Keskivartaloltaan lihavampia työntekijöitä oli enemmän kuin painoindeksiltään lihavia.

Aiempien tutkimusten mukaan keskivartalolihavuus kasvattaa sairastumisvaaraa vakaviin tauteihin. Keskivartaloltaan lihavilla on jopa lihavia suurempi riski sairastua sydäntauteihin. Työikäisten lihavuus on yleistynyt Suomessa, mutta keskivartalolihavuutta on tutkittu vain vähän. Keskivartalolihavuuteen olisikin syytä kiinnittää aiempaa enemmän huomiota.

Tutkimuksessa selvitettiin lihavuuden ja keskivartalolihavuuden esiintyvyyttä ja yhteyttä sukupuoleen, ammattiasemaan ja ikäryhmään. Naisista 49 prosenttia ja miehistä 66 prosenttia oli vähintään lievästi lihavia (BMI 25 kg/m2 tai enemmän). Merkittävästi lihavia (BMI 30 kg/m2 tai enemmän) oli naisista 17 prosenttia ja miehistä 19 prosenttia. Myös keskivartalolihavuutta esiintyi yleisesti. Naisista 60 prosenttia ja miehistä yli 70 prosenttia ylitti vyötärön ympärysmitan ja vyötärö-lantiosuhteen suositusarvot. Keskivartalolihavia oli vyötärön ympärysmitan mukaan naisista 29 prosenttia ja miehistä 35 prosenttia ja vyötärö-lantiosuhteen mukaan naisista 30 prosenttia ja miehistä 14 prosenttia. Noin joka kolmannella painoindeksiltään normaalipainoisista oli suositusta suurempi vyötärön ympärysmitta.

Lihavuus oli yleisintä ikääntyneillä työntekijöillä. Naisilla lihavuus ja keskivartalolihavuus oli yleisempää alemmissa ammattiasemissa. Miehillä vastaava yhteys ammattiasemaan oli heikompi.

Tässä tutkimuksessa painoindeksin mukainen lievä lihavuus oli yhtä yleistä kuin aikaisemmissa tutkimuksissa. Merkittävästi lihavia oli hieman vähemmän kuin Suomen koko työikäisessä väestössä. Keskivartalolihavuus oli yhtä yleistä kuin muissa väestötutkimuksissa.

Tutkimus tehtiin osana Helsingin kaupungin henkilöstöön kohdistuvaa Helsinki Health Study -terveystutkimusta, jota toteutetaan Helsingin yliopiston kansanterveystieteen laitoksella. Tutkimusaineistona käytettiin vuosina 2000 ja 2001 Helsingin kaupungin työterveyshuollon suorittamien ikäryhmittäisten terveystarkastusten yhteydessä kerättyä aineistoa. Kohderyhmän muodostivat 40- 60 -vuotiaat Helsingin kaupungin henkilöstöön kuuluvat naiset ja miehet (n= 4267). Tutkittavista 77 % oli naisia.


Lisätietoja: LK Inka Utriainen,
Kansanterveystieteen laitos
Puh: 050 556 7560 tai email:
etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Lähde: Inka Utriainen, Sirpa Sarlio -Lähteenkorva, Akseli Aittomäki, Eero Lahelma: Lihavuus ja keskivartalolihavuus Helsingin kaupungin henkilöstön keskuudessa. Helsingin kaupungin tietokeskus. Tutkimuskatsauksia 2006:1

Hinta: 8.50 €

Käteismyynti: Tietokeskuksen kirjasto
Katariinankatu 3
Puh: (09) 169 3135


Verkkokauppa: Linkki verkkokauppaan

Tilaukset: Puh. (09) 169 2423 tai
tietokeskus.tilaukset@hel.fi


 
  PL 5500, 00099 Helsingin kaupunki - Puh: (09) 1691 - Fax: (09) 169 3777 - t ietokeskus.kirjaamo@hel.fi