Helsingin kaupunki    Helsingin kaupungin haku

Tiedote 9.6.2003

Ensimmäinen yleisötutkimus valmistunut: Nykytanssi tavoittaa uusia yleisöjä

Nykytanssin yleisö on nuorekasta, naisvaltaista, kaupungissa asuvaa ja tanssia innokkaasti seuraavaa. Nykytanssi tavoittaa myös uusia katsojia ja laventaa näin tanssin yleisöpohjaa. Korkea koulutustaso on niin tanssi- kuin muutakin kulttuuriyleisöä yhdistävä piirre.

Avausartikkelin on kirjoittanut Helsingin kaupungin nuorisotoimenjohtaja Lasse Siurala, joka tarkastelee nuorisotyöttömyyttä käsitteenä ja pohtii sekä "nuoren" että "työttömän" määrittelyyn liittyviä ongelmia. Vertailukohtana hän käyttää muiden eurooppalaisten maiden käytäntöjä. Artikkelissa käsitellään myös työttömyyden ja koulutuksen, sekä työttömyyden ja syrjäytymisen välisiä yhteyksiä. Eri tekijöillä voidaan olettaa olevan yhteyksiä toisiinsa, mutta samalla olisi vältettävä liian suoraviivaisten oletusten tekemistä. Perhe voi esimerkiksi toimia sekä työttömyyskokemuksen "iskunvaimentimena" kuin yhtä lailla "periyttää" nuorelle tietyn mallin työelämään suhtautumisesta.

Nämä tiedot käyvät ilmi Timo Cantellin tekemästä tutkimuksesta Nykytanssin yleisöt. Tutkimus pohjautuu Tanssiareena 2000-festivaalilla kerättyyn aineistoon. Nykytanssin osalta tämä on ensimmäinen Suomessa julkaistu laajempi tutkimus.

Tanssiareena 2000 oli mittava nykytanssin katselmus osana Helsingin kulttuurivuotta. Se keräsi yhteen merkittävän osan nykytanssin keskeisiä tekijöitä tavoitteena löytää nykytanssille uutta yleisöä ja edesauttaa suomalaisen tanssin vientiä ulkomaille. Tutkimus tehtiin yhdeksässä eri esityksessä erilaisissa nykytanssille tyypillisissä esityspaikoissa. Mukana olivat mm. Zodiak – Uuden tanssin keskus, Helsingin Kaupunginteatteri sekä Stoa Itä-Helsingin kulttuurikeskus. Tutkimusaineisto perustuu 801 palautettuun kyselylomakkeeseen.

Yleisötutkimus osoitti, että Tanssiareena-festivaali tavoitti runsaasti uusia katsojia. Neljännes oli joko uusia tai hyvin harvoin tanssia seuraavia kävijöitä. Aivan oma lukunsa oli Jorma Uotisen koreografiaan ja Waltari-yhtye musiikkiin perustuva Evankeliumi Suomen Kansallisoopperassa. Sen yleisöstä peräti kaksi kolmasosaa oli uusia tai harvoin tanssiesityksissä käyviä. Tutkimus kertoo myös, missä käyvät nykytanssin suurkuluttajat ja onko Helsinkiin muodostunut muille suurkaupungeille tyypillinen tietylle koreografille tai teatterille uskollinen kävijäkunta.

Valtaosa Tanssiareenan yleisöstä tuli Helsingistä ja Helsingin seudulta. Huomiota herättävää on, että suuri osa festivaaliyleisöstä asuu Helsingin kantakaupungissa tai sen tuntumassa. Esimerkiksi Itä-Helsingin tai Vantaan asukkaat eivät löytäneet Tanssiareenan antia vastaavalla tavalla kuin Helsingin kantakaupungin asukkaat. Merkittävälle osalle kulttuuriyleisöä onkin leimallista urbaani elämäntapa.

Tutkimuksen tilasi Tanssin Tiedotuskeskus ja tutkimuksen julkaisemisesta vastaa Taiteen keskustoimikunta.


Lisätietoja: Tutkija Timo Cantell
Helsingin kaupungin tietokeskus
Puh: (09) 169 3610 tai email:
etunimi.sukunimi@hel.fi


Toiminnanjohtaja Johanna Laakkonen
Tanssin tiedotuskeskuskeskus
Puh: (09) 612 1075 tai email:
laakko@danceinfo.fi


Lähde: Timo Cantell: Nykytanssin yleisöt.
Tutkimus Tanssiareena 2000 –festivaalin yleisöstä.
Taiteen keskustoimikunta, tilastotietoa taiteesta nro 31.


Hinnasto: Hinnasto 1.1.-31.12 2003

Käteismyynti: Tietokeskuksen kirjasto
Katariinankatu 3 tai
verkkokauppa:
www.hel2.fi/stadinkauppa


Tilaukset: Puh. (09) 169 2423 tai
verkkokauppa:
tietokeskus.tilaukset@hel.fi
 
  PL 5500, 00099 Helsingin kaupunki - Puh: (09) 1691 - Fax: (09) 169 3777 - t ietokeskus.kirjaamo@hel.fi