Leila Lankinen

vs. tietohuoltopäällikkö

Helsingin kaupungin tietokeskus

 

Helsinki kaupunkilaisten kokemana joulukuussa 2006 – asukasmielipiteitä Euroopan kaupungeista

 

Euroopan suurten ja keskisuurten kaupunkien tilasta ja kehityksestä sekä niiden asukkaiden elinoloista on koottu keskitetysti 321 kaupungin kattava tilastotietokanta, joka sisältää tilastoja 10 teemasta kaupunkiseudun, kaupungin ja osa-alueen tasolla.  Tilastotietoja on Euroopan komission toimesta täydennetty haastattelututkimuksilla, joista ensimmäinen tehtiin vuonna 2004 ja toinen viime vuoden joulukuussa. Suomen kaupungeista tutkimuksessa olivat mukana Helsinki ja Oulu 73 muun kaupungin lisäksi. Euroopan unionin jäsenmaiden (EU 27) ohella mukana oli kaupunkeja Kroatiasta ja Turkista.

 

Tutkimuksen tavoitteena oli kerätä tietoja siitä millaisena kaupunkilaiset kokivat elämänsä laadun, palveluiden laadun, hallinnon toimivuuden sekä oman kaupunkinsa asuin- ja kotikaupunkina.  Kysymyksiä eri aihepiireistä oli kaikkiaan 28.

 

Kaupunkielämän yhteiset ilon ja huolen aiheet

 

Euroopan kaupunkien yhteinen näkemys on tyytyväisyys elämään omassa kaupungissaan – kaupungit koetaan erinomaisiksi paikoiksi elää, sillä tämän kysymyksen kohdalla kaikkien mukana olleiden kaupunkien tyytyväisyysaste oli 90 prosenttia. Kaupunkilaisten yhteisiä huolen aiheita ovat hyvän asunnon saanti kohtuullisilla kustannuksilla, työpaikan saati sekä rahojen riittävyys juuri ennen palkkapäivää.

 

Miten helsinkiläiset sijoittuvat Euroopan kaupunkien joukossa?

 

Helsinkiläiset kokevat kaupunkinsa julkisen liikenteen, kulttuuri- ja liikuntatilojen, viheralueiden ja koulujen, resurssien järkevän käytön sekä turvallisuuden olevan huippuluokkaa, sillä näillä osa-alueilla tyytyväisten kaupunkilaisten osuudet olivat yli tai lähes 90 prosenttia. Kaikkien helsinkiläisten tyytyväisyys sairaala- ja lääkäripalveluihin sekä kaupungin palvelutoiminnan tehokkuuteen asettuivat Euroopan pääkaupunkien keskikaartiin.  Häntäpään sijoituksia saavutettiin – ehkä hieman yllättäenkin – vierasmaalaisten sopeutumisessa kaupunkiin.  Mielipiteet olivat myös muuttuneet huomattavasti kahden vuoden aikana. Vuonna 2004 viisikymmentä prosenttia oli yhtynyt väittämään: vierasmaalaiset ovat sopeutuneet hyvin, vuonna 2006 osuus oli laskenut 39 prosenttiin.

 

 

 

Yhtyy väittämään: kaupungista on helppo löytää hyvä asunto kohtuuhintaan, %-osuus

 

 

 

Tyytyväisyys kaupungin tarjoamiin koulutuspalveluihin, %-osuus

 

 

Tyytyväisyys kaupungin tarjoamiin sairaalapalveluihin, %-osuus

 

 

 

Yhtyy väittämään: tuntee olonsa turvalliseksi kaupungissa, %-osuus