Tietokekus | Kirjasto ja tietopalvelu
Helsingin kaupunki   Helsingin kaupungin haku

Helsinki alueittain 2006

Helsingfors områdesvis 2006

Helsinki by district 2006

Helsinki alueittain 2006 -verkkojulkaisussa kuvataan Helsingin 7 suurpiiriä ja 33 peruspiiriä. Suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi kerrotaan peruspiirien historiasta pääpiirteet ja valotetaan myös tulevaisuutta. Yksityiskohtaisessa kartassa kuvataan peruspiirien maankäyttöä ja palveluita. Kunkin alueen tilastollinen profiili hahmottuu kahdeksan kuvaajan avulla, joilla aluetta verrataan koko kaupunkiin ja muihin alueisiin. Taulukot ja tilastokuviot sisältävät viimeisimmät tiedot alueen maankäytöstä, asukkaista, työpaikoista, asumisesta, rakentamisesta sekä palveluista. Osa-alueittaisia yksityiskohtaisia tietoja on poimittavissa Helsingin seudun Aluesarjoista.

Koko julkaisu (huom. 12 megatavua), hakemiston otsikot toimivat linkkeinä artikkeleihin.

 • Liitetaulukko Excel-muodossa Palaute

  Palaute ja kysymykset julkaisusta:
  Tea Tikkanen, puh. 310 36386,


 • Tietokeskuksen kirjasto Katariinankatu 3-5
  Postiosoite: PL 5521,
  00099 Helsingin kaupunki
  Puh (09) 310 36377,
  Fax (09) 3103 6539


  Sähköposti: tietokeskus.kirjasto@hel.fi

  Aukioloaika: Ma-Pe 8.15 - 16.00.

  Julkaisujen myynti: Käteismyynti:
  Tietokeskuksen kirjasto
  Katariinankatu 3-5
  Verkkokauppa: Granum
  Tilaukset: tietokeskus.tilaukset@hel.fi
  Puh. (09) 310 36293
   
    PL 5500, 00099 Helsingin kaupunki - Puh: (09) 310 1612 - Fax: (09) 3103 6601 - t ietokeskus.kirjaamo@hel.fi