Helsingin kaupunki   Helsingin kaupungin haku

Helsinki alueittain 2005

Helsingfors områdesvis 2005

Helsinki by district 2005

Helsinki alueittain 2005 -verkkojulkaisussa kuvataan Helsingin 7 suurpiiriä ja 33 peruspiiriä. Suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi kerrotaan peruspiirien historiasta pääpiirteet ja valotetaan myös tulevaisuutta. Yksityiskohtaisessa kartassa kuvataan peruspiirien maankäyttöä ja palveluita. Kunkin alueen tilastollinen profiili hahmottuu kahdeksan kuvaajan avulla, joilla aluetta verrataan koko kaupunkiin ja muihin alueisiin. Taulukot ja tilastokuviot sisältävät viimeisimmät tiedot alueen maankäytöstä, asukkaista, työpaikoista, asumisesta, rakentamisesta sekä palveluista. Osa-alueittaisia yksityiskohtaisia tietoja on poimittavissa Helsingin seudun Aluesarjoista.

Esipuhe Förord Preface

Helsinki vuonna 2005

Helsingfors år 2005

Helsinki in 2005

Helsinki

 • 1 Eteläinen suurpiiri

 • 2 Läntinen suurpiiri
 • 3 Keskinen suurpiiri

 • 4 Pohjoinen suurpiiri

 • 5 Koillinen suurpiiri

 • 6 Kaakoinen suurpiiri

 • 7 Itäinen suurpiiri

  Käsitteet ja lähteet Begreppsdefiniotioner och källor Defitions and sources

  Koko julkaisu (huom. 16 megatavua)

 • Liitetaulukko Excel-muodossa Palaute

  Palaute ja kysymykset julkaisusta:
  Pekka Vuori, puh. 169 2460,


 • Tietokeskuksen kirjasto Katariinankatu 3-5
  Postiosoite: PL 5521,
  00099 Helsingin kaupunki
  Puh (09) 169 3135,
  Fax (09) 169 3650


  Sähköposti: tietokeskus.kirjasto@hel.fi

  Aukioloaika: Ma-Pe 8.15 - 16.00.

  Julkaisujen myynti: Käteismyynti:
  Tietokeskuksen kirjasto
  Katariinankatu 3-5
  Verkkokauppa: Granum
  Tilaukset: tietokeskus.tilaukset@hel.fi
  Puh. (09) 169 2423
   
    PL 5500, 00099 Helsingin kaupinki - Puh: (09) 1691 - Fax: (09) 169 377 - t ietokeskus.kirjaamo@hel.fi