HRI:n datakatalogin metadatoista tehtyjä visualisointeja

Pieniä visualisointeja Helsinki Region Infoshare (HRI) -datakatalogin metadatasta. Visualisoinnit ovat Aalto Pron järjestämän Tehokas tiedon visualisointi -kurssin harjoitustyö.

Visualisointeja taustoittava blogikirjoitus: Datanavaaja visualisointikoulutuksessa

Aineisto on irrotettu CKAN-metatietokatalogista 24.1.2014, jolloin katalogissa oli 1 061 tietoaineistoa.

Tekijät: HRI-tiimin Hami Kekkonen ja Tanja Lahti


HRI:n 30 yleisintä avainsanaa. Visualisointi on tehty Excelillä.

HRI:n avainsanat


HRI:n 30 yleisintä avainsanaa (samat kuin yllä). Visualisointi on tehty Raw'lla.

HRI:n avainsanat


HRI:n avainsanoista WordItOut-työkalulla tehty avainsanapilvi.

HRI:n avainsanat


HRI:n kategoriat, Raw'lla tehty laatikkovisualisointi

HRI:n kategoriat


Raw'lla tehty visualisointihahmotelma, jossa harmaat pallot ovat aineistoja ylläpitävät tahot ja niiden sisällä olevat punertavat pallot aineistojen alkuperäislähteet. Kun hiiren vie pallon päälle, saa kyseisen tahon nimen sekä aineistojen määrän näkyviin tooltipinä.

Koko HRI-datakatalogin sisältöHelsingin kaupungin tietokeskusTilastokeskus tutkintorekisteri: 2Tilastokeskus: 113Helsingin kaupungin opetusvirasto: 5Sosiaalivirasto vuodesta 1994 lähtien Kela: 1Helsingin poliisilaitoksen liikennetilasto ja Ajoneuvohallintokeskus: 1Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: 1HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut. Jätehuolto: 2Tilastokeskus Ansiotasoindeksi ja Tilastokatsauksia: 1Kiinteistövirasto arava-asuntojen vuokranmääritysaineisto: 1Väestölaskennat sekä Tilastokeskus Asuntokantatilastot: 4Väestölaskennat sekä Tilastokeskus Asuntokanta- ja asuinolotilastot: 1Tilastokeskus Asuntokanta- ja asuinolotilastot: 1Kansaneläkelaitoksen asumistukitilastot: 1Sosiaalivirasto: 19Tilastokeskus asuntojen hintatilastot: 1Tilastokeskus Asuntokantatilastot: 2Tilastokeskus Aluetietokanta (ALTIKA): 2Tilastokeskus Asuntokantatilasto: 1Väestölaskennat ja Tilastokeskus Asuntokantatilastot: 1Väestölaskennat ja Tilastokeskus Aluetietokanta (ALTIKA): 1Henkikirjat Pääkaupunkiseudun väestötietojärjestelmä ja Tilastokeskus: 1Työ- ja elinkeinoministeriö: 4Viron tilastotoimisto Latvian tilastokeskus Liettuan tilastokeskus ja Venäjän tilastopalvelun Pietarin ja Leningradin alueellinen laitos (Petrostat): 21Väestölaskennat sekä Tilastokeskus Aluetietokanta (ALTIKA): 1Eläketurvakeskus ja Kansaneläkelaitos Tilasto Suomen eläkkeensaajista kunnittain: 1Tilastokeskus ja vuosina 1986-93 Helsingin väestötietojärjestelmä: 7Tilastokeskus Tilastokatsauksia: 4Tilastokeskus Kuluttajahintatilasto: 1Suomen elokuvasäätiö ja Suomen elokuvateatteriliitto: 1Helsingin poliisilaitos sekä Tilastokeskus Oikeus Oikeustilastollinen vuosikirja: 2Helsingin kaupungin ympäristökeskus: 1Tilastokeskus ja Helsingin kaupungin tietokeskuksen tilastot: 2Tilastokeskus Helsingin kaupungin tietokeskus: 5Helsingin kaupungin tietokeskus ja Tilastokeskus: 36Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskus: 1Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto: 7Tilastokeskus ja vuosina 1991-93 Helsingin väestötietojärjestelmä: 1Helsingin kaupungin tietokeskus: 12Helsingin kaupunginarkisto / Kaupunkisuunnitteluvirasto asemakaavaosaston arkisto: 10Helsingin kaupungin tilinpäätökset: 9Kiinteistöviraston asuntoasiainosasto: 1Tuomas Santasalo Ky: Matkailukohteiden kävijämäärät: 1Maanmittauslaitos: 1Helsingin kuntatietojärjestelmä ja kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto: 2NASDAQ OMX Helsinki Oy: 1Tilastokeskus Väestötietopalvelu: 1Kansaneläkelaitos: 7Helsingin Espoon ja Vantaan tilastoyksiköt: 1Helsingin Espoon ja Vantaan tilastoyksiköt : 1Liikennelaitos ja ao. kaupungit: 1Henkikirjat vuosina 1970 ja 1980 Helsingin väestötietojärjestelmä 1990 Tilastokeskus 1995 ja 2009: 1Helsingin väestötietojärjestelmä 1985-1994 Tilastokeskus 1995-: 2Henkikirjat ja Tilastokeskus sekä vuosina 1986-93 Helsingin väestötietojärjestelmä: 1Tilastokeskus Liikenne ja matkailu Moottoriajoneuvot: 2Helsingin kuntatietojärjestelmä kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto ja maanmittauslaitos / Rakennusvirasto yleistenalueidenrekisteri / Ilmatieteen laitos ja Merentutkimuslaitos / Helsingin seudun ympäristöpalvelut. Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla / Ympäristökeskus / HSY Jätehuolto: 4Tilastokeskus Asuntokantatilasto Väestölaskennat Aluetietokanta (ALTIKA) Kiinteistövirasto Helsingin Kuntarekisteri rakennusvalvontavirasto: 3Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto ja tietokeskus: 1Tilastokeskus Helsingin Kuntarekisteri: 3Helsingin Energia Energiateollisuus ry Helsingin seudun ympäristöpalvelut sekä ao.kaupungit: 3Tilastokeskus Helsingin kaupungin opetusvirasto Helsingfors Aftongymnasium Eiran aikuislukio Töölön yhteiskoulun aikuislukio Opetushallitus Opetusministeriö: 3Suomen Sinfoniaorkesterit ry Teatterin tiedotuskeskus Sirkuksen tiedotuskeskus Kaupunginkirjasto Museovirasto Suomen elokuvasäätiö Viestintävirasto Liikuntavirasto: 3Helsingin kaupungin tilinpäätökset Helsingin talouden seurantaraportit Taloushallintopalvelu Pohjola-Yhtymä ja Tietokeskus: 3Helsingin seudun liikenne (HSL) Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto Tilastokeskus Lähde: Helsingin poliisilaitoksen liikennetilasto Liikennevirasto Finavia Oyj VR Liikenteen turvallisuusvirasto Helsingin Satama Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto: 3Helsingin poliisilaitos Tilastokeskus Pelastuslaitos: 3NORDSTAT-tietokanta: www.nordstat.org: 4Sosiaalivirasto Kela Eläketurvakeskus THL: 3Terveyskeskusen vuositilastot Kansaneläkelaitos Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Eläketurvakeskus Tilastokeskus: 3Tilastokeskus Verohallinto: 3Martti Tuominen: : 1Tilastokeskus Työ- ja elinkeinoministeriö: 3Henkikirjat vuosina 1875-1989 Väestölaskenta 1990 Väestörekisterikeskus vuodesta 1990 lähtien Tilastokeskus 2000-: 4Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto: 6: 10Ilmatieteen laitos ja Merentutkimuslaitos: 1YTV Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla: 1Helsingin kaupungin tilinpäätökset ja Helsingin talouden seurantaraportit: 1Tilastokeskus Liikenne- ja viestintäministeriö (1995-2001): 2Tilastokeskus SVT XXIX Kansanedustajain vaalit sekä Helsingin kaupungin tietokeskuksen tilastot: 3Helsingin kaupungin tietokeskuksen tilastot: 1Helsingin Energia: 3Merenkulkulaitos tilastopalvelut: 4Taloushallintopalvelu: 2Kaupunginkirjasto: 1Kiinteistövirasto kiinteistöjen kehittämisyksikkö: Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista: 1Terveyskeskus: 7Pohjola-Yhtymä ja tietokeskus: 1Liikennelaitos: 2Museovirasto ja museot: 1Tilastokeskus tulo- ja varallisuustilasto: 5Tilastokeskus Kuluttajahintaindeksi: 1Tilastokeskus ja Helsingin kaupungin tietokeskus: 2tilastokeskus ja Helsingin kaupungin tietokeskus: 1Energiateollisuus ry: 1Verohallinnon maksuunpanon kuntatilasto: 2Tilastokeskus ja 1986-93 Helsingin väestötietojärjestelmä: 1Kuuden suurimman kaupungin sosiaali- ja terveysviraston/jen edustajat: 3Aluesarjat tilastotietokanta: 1Sosiaali- ja terveyshallitus Tilastotiedotus vuodesta 1993 lähtien Kela: 1Ilmailulaitos: 1Helsingin kaupungin vuoden 2008 tilinpäätös: 2Liikuntavirasto: 1Tilastokeskus Liikenne ja matkailu Matkailutilasto: 1Tilastokeskus Liikenne ja viestintäministeriö (1995-2001): 1Tilastokeskus kulutustutkimus 2006: 1Helsingin Kuntarekisteri rakennusvalvontaosio: 6Kansaneläkelaitos ja Eläketurvakeskus: 1Kuntaliitto Verohallitus Tilastokeskus : 1Helsingin kaupungin tietokeskus Espoon kaupungin kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vantaan kaupungin tietopalveluyksikkö Tilastokeskus: 1Helsingin kaupungin tietokeskus Espoon kaupungin kehittämis ja tutkimusyksikkö Vantaan kaupungin tietopalveluyksikkö Tilastokeskus: 2Helsingin poliisilaitos: 2Helsingin Pantti-Osakeyhtiö: 1Pelastuslaitos: 1Asunto- ja elinkeinotutkimus 1975 väestölaskennat Helsingin väestötietojärjestelmä sekä Tilastokeskus: 1Asunto- ja elinkeinotutkimus 1975 väestölaskennat Helsingin väestötietojärjestelmä ja Tilastokeskus: 1NORDSTAT -tietokanta. www.nordstat.org: 2NORDSTAT-tietokanta. www.nordstat.org: 14NORDSTAT-tietokanta www.nordstat.org: 1Liikenneturva ja Tilastokeskus Liikenne ja matkailu Tieliikenneonnettomuudet: 1Rakennusvirasto viheraluerekisteri: 1Helsingin Satama ja Merenkulkulaitos Ulkomaan meriliikennetilasto: 1Valtionrautatiet lähiliikennereitti ja henkilöliikenneosasto sekä Tilastokeskus Tilastokatsauksia: 1VR CARGO tavaraliikenneosasto: 1Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto: 1Viestintävirasto: 1Helsingin Satama: 1Ilmatieteen laitos: 1Helsingin kaupungin tietokeskus - semantic.hri.fi: 1STAKES: 1Tanssin tiedotuskeskus: 1Tilastokeskus SVT XXIX Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit sekä Helsingin kaupungin tietokeskuksen tilastot: 1Teatterin tiedotuskeskus ry: 1Terveysvirasto: 1Helsinki: Tilastokeskus tulo- ja varallisuustilasto Espoo Vantaa koko maa: (Aluetietokanta) ALTIKA: 2Tilastokeskus työssäkäyntitilasto: 4Tilastokeskus Kaupunki- ja seutuindikaattorit: 1Tilastokeskus työssäkäyntitilasto ja kaupunki- ja seutuindikaattori: 1Tilastokeskuksen työvoimatutkimus: 1Henkikirjat vuosina 1875-1989 ja Väestörekisterikeskus vuodesta 1990 lähtien: 1Henkikirjat vuosina 1970-85 Tilastokeskus 1990-: 1Tilastokeskus ja vuosina 1985-94 Helsingin väestötietojärjestelmä: 1Henkikirjat vuonna 1980 Helsingin väestötietojärjestelmä 1985-94 Tilastokeskus 1995-: 1Tilastokeskus (Aluetietokanta) ALTIKA: 1Henkikirjat vuosina 1970 ja 1980 Helsingin väestötietojärjestelmä 1985 ja 1990 Tilastokeskus 1995-: 1Tilastokeskus asuntojen hintatilasto: 2Helsingin Vesi sekä ao. kaupungit: 1HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut: 1Tilastokeskus Oikeus Konkurssitiedote: 1Tilastokeskus vuokratilasto: 1Opetusministeriö KOTA-tietokanta: 1Ympäristökeskus: 1Tilastokeskus yritysrekisteri: 3Vantaan kaupungin tietopalveluyksikköSosiaali- ja terveydenhuolto perhepalvelut: 11Talous- ja velkaneuvonta: 1Tilastokeskus: 178Väestölaskennat (1980-90) Kuntatietojärjestelmä (2000-) Primas-kuntarekisteri (2005-) Facta-kuntarekisteri (2010-): 1Väestölaskennat (1980-90) Vantaan rakennustietojärjestelmä (2000-) Primas-kuntarekisteri (2005-) Facta-kuntarekisteri (2010-): 2Sosiaali- ja terveydenhuolto vanhus- ja vammaispalvelut: 11Tilastokeskus / Vantaan kaupungin tietopalveluyksikkö: 65Sosiaali- ja terveydenhuolto terveyspalvelut: 8Tilastokeskus Vaalitilasto: 5Tilastokeskus Matkailutilasto: 1Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY: 3: 1Ilmatieteen laitos: 1Maankäytön ja ympäristön toimiala kuntatekniikan keskus: 2Taloussuunnittelu tilinpäätös: 3Keski-Uudenmaan pelastuslaitos: 1Tilastokeskus Vaalitilasto. Vantaan keskusvaalilautakunta (2000): 1Kansaneläkelaitos: 2Kulttuuripalvelut: 7Sivistysvirasto varhaiskasvatus: 4Finavia: 1Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto liikennesuunnitteluosasto: 1Sivistysvirasto suunnittelu- ja tietopalveluyksikkö: 10Vantaan ympäristökeskus: 7Nuorisopalvelut: 1Sivistysvirasto aikuiskoulutus ja oppisopimuspalvelut: 1Poliisin tulostietojärjestelmä: 1Maahanmuuttajien yhteispalvelutoimisto: 1Tilastokeskus Vaalitilasto (1970-91 2003-11) Uudenmaan läänin vaalipiiri (1995 1999): 1Maankäytön ja ympäristön toimiala pysäköinninvalvonta: 1Ajoneuvohallintokeskus/Ajoneuvorekisteri. Vantaan Taksiautoilijat ry.: 1Vantaan Energia Oy: 3Sivistysvirasto: 1Viestintävirasto: 1Tiedekeskus Heureka: 1Vantaan työvoimatoimisto: 2Vantaan työvoimatoimisto ja työministeriö: 1Kuntatietojärjestelmä Primas-kuntarekisteri (2003-) Facta-kuntarekisteri (2008-): 2Eläketurvakeskus ja Kansaneläkelaitos. Tilasto Suomen eläkkeensaajista kunnittain: 1Tilastokeskus ja kuntarekisteri: 1Vantaan rakennusvalvontavirasto kuntarekisteri (Facta): 2Maankäytön ja ympäristön toimiala kuntatekniikan keskus.: 1Tilastokeskus Väestölaskennat (2000) Työssäkäyntitilasto (2005 2008): 2Primas-kuntarekisteri (2006-) Facta-kuntarekisteri (2008-): 2Kuntatietojärjestelmä Primas-kuntarekisteri (2005-) Facta-kuntarekisteri (2008-): 1Aikuisopisto: 1Facta-kuntarekisteri: 4Kuntatietojärjestelmä (2000) Facta-kuntarekisteri (2011): 2Vantaan rakennusvalvontavirasto: 2Vantaan rakennusvalvontavirasto Kuntarekisteri (Primas): 1Henkilöstökeskus: 1Taloussuunnittelu: 3Kirjastopalvelut: 1Maankäytön ja ympäristön toimiala kadunpito: 1Viheralueyksikkö: 1Rahoitus: 1Kaupungin museot: 1Liikuntapalvelut: 5Maankäytön ja ympäristön toimiala yrityspalveluyksikkö: 1Talouspalvelukeskus tilinpäätös: 2Sosiaali- ja terveysvirasto kehittämis- ja henkilöstöyksikkö: 1Vantaan kaupungin tietopalveluyksikkö: 3Asumisasiat: 1Helsingin seudun liikenne HSL: 1Kuvataidekoulu: 1Monitoimikeskus Lumo: 1Musiikkiopisto: 1Tilastokeskus Vantaan kaupunki: 2Maankäyttötoimi mittausosasto. Taloussuunnittelu: 2Vantaan kuntarekisteri (Primas): 1Vantaan rakennusvalvontavirasto Kuntareksiteri (Primas): 1Vantaan rakennnusvalvontavirasto: 1Tilastokeskus työssäkäyntitilasto: 2Tilastokeskus väestölaskennat (2000) Työssäkäyntitilasto (2005 2008): 2Tilastokeskus Työssäkäyntitilasto: 1Tilastokeskus Kaupunki- ja seutuindikaattorit: 1Vantaan Työterveys liikelaitos: 1Tilastokeskus (1900-1959 1995-) Henkikirj. (1960-1970) Väestörek.keskus (1975-94): 1Vantaan väestöennuste 2011: 1Maankäytön ja ympäristön toimiala viheralueyksikkö: 1Tilastokeskus Yritys- ja toimipaikkarekisteri: 3TilastokeskusTilastokeskus: 8Helsingin kaupungin ympäristökeskusHelsingin kaupungin ympäristökeskus: 2: 1Taulukkokohtaiset lähteet: 1Espoon kaupungin kehittämis- ja tutkimusyksikköTilastokeskus: 27Espoon kaupunki Xcity-rekisteri: 2Tilastokeskus tutkintorekisteri: 1Espoon kaupungin kehittämis- ja tutkimusyksikkö: 4Espoon kaupunki Tilastokeskus: 1Tilastokeskus Tulo- ja varallisuustilasto alkaen 2001: 1Espoon kaupungin kaupunkisuunnittelukeskus: 2Espoon kaupungin ympäristökeskus: 1Espoon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen esikunta: 1Espoon kaupungin strategia- ja talousyksikköEspoon kaupungin strategia- ja talousyksikkö: 2Espoon kaupungin rakennusvalvontakeskusEspoon kaupungin kaupunkimittausyksikkö Espoon kaupungin rakennusvalvontakeskus: 1Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi: 1Espoon kaupungin sivistystoimi: 1Helsingin kaupungin kaupunkimittausosasto: 3Helsingin kaupungin kiinteistövirasto kaupunkimittausosasto Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto sekä Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto: 1Helsingin kaupungin kaupunkimittausosasto: 1Helsingin Espoon Kauniaisten ja Vantaan kaupungit 01.01.2012: 1Helsingin Espoon Vantaan ja Kauniaisten mittausosastot: 1Helsingin kaupunkimittausosasto alueen kunnat ja HSY: 1Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirastoHelsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto Espoon kaupungin tekninen keskus ja Vantaan maankäyttö rakentaminen ja ympäristö: 1: 1Helsingin kaupungin hallintokeskus: 2Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskusHelsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskus: 4: 2Helsingin kaupungin toimipisterekisteri/ http://www.hel.fi/palvelukartta/: 1Helsingin kaupunginkirjastoHelMet-kirjastot: 1: 17Helsingin kaupunginorkesteri: 1Helsingin kaupungin opetusvirasto: 4Helsingin kaupungin taloushallintopalveluHelsingin kaupungin taloushallintopalvelu: 1Palmia: 1Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto: 1Tilastokeskus: 4Helsingin kaupungin kiinteistövirastoBlom Kartta Oy: 3Helsingin kaupungin varhaiskasvatusvirastoHelsingin kaupungin sosiaalivirasto / varhaiskasvatusvirasto Kela Tilastokeskus: 1Helsingin kaupungin rakennusvirasto: 2Helsingin kaupungin ruotsinkielinen työväenopisto: 1Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto: 1Helsingin seudun liikenne HSL: 1Kauniaisten kaupungin rahatoimisto: 1Aalto-yliopisto: 1Valtiovarainministeriö/KuntaosastoTilastokeskus ja Valtiovarainministeriö/Kuntaosasto: 1Valtiovarainministeriö/Kuntaosasto: 1Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto liikennesuunnitteluosastoHelsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto liikennesuunnitteluosasto: 1Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy: 1Stara: 1Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSYwww.hsy.fi/avoindata: 9Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: 1Opetus- ja kulttuuriministeriökirjastot: 1Valtion taidemuseo: 1Vantaan kaupungin taloussuunnitteluVantaan kaupungin taloussuunnittelu: 2Vantaan kaupungin ympäristökeskus: 1Vantaan kaupungin mittausosastoKuntarekisteri: 1: 1Vantaan kaupungin sivistystoimiVantaan kaupungin sivistysvirasto: 1Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimiVantaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi: 1VerohallintoVerohallinto: 1