Yl¯kuva: Antero Aaltonen, alakuva: Matti Eronen/ KSV
Kuva: Viherosasto
Kuva: Mikko Koivistoinen/ Viherosasto
Kuva: Kari Sane /Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kuva: Antero Aaltonen

MOTION OCH FRILUFTSLIV

Det finns cirka 100 km friluftsleder och motionsslingor i Centralparken. På vintern används en del som skidspår, medan andra plogas upp och hålls som friluftsleder även om vintern. Från Dal via Britas och Svedängen till Långforsen finns upplysta friluftsleder. Norr om Tölövikens omfattande system av motionsanläggningar – Tölö sporthall, Olympiastadion, Simstadion, fotbollsstadion, ishallen – öppnar sig den egentliga "porten till Centralparken". Genom Centralparken kan man gå eller cykla till många olika stadsdelar.

Tölöviken

Centralparken fortsätter från Tölöviken till Olympiastadion, centrum för idrotten i Finland. I omgivningen kring Stadion och på bollplanen och i sporthallen kan man ägna sig åt många olika idrottsgrenar. Bakom den gamla ishallen reser sig ett nytt fotbollsstadion, och i det renoverade Simstadion är det trevligt att simma. Det sätts fortfarande rekord på Djurgårdens gamla idrottsplan. Det 72 meter höga Stadiontornet ger fin utsikt över Centralparkens norra delar.
– Stadens vinterträdgård
– Simstadion
– Sonera Stadium (på finska)
Olympiastadion (på finska)

Dal

Dals ridfält ligger i närheten av Aurora sjukhus norr om Nordenskiöldsgatan. Bredvid ridfältet ligger barnens trafikstad, som sköts av ungdomscentralen. Ridvägarna i Dal och Brunakärr löper genom terrängen.
– Barnens trafikstad (på finska)

Brunakärr

I Brunakärrs idrottspark finns en bollplan som används som skridskobana på vintern. Brunakärrs idrottshall har lokaler för handboll, badminton, tennis, bordtennis, boxning och styrketräning. Det finns också en bågskyttebana i Brunakärr. Brunakärrs idrottspark har också ridbanor och manege.
– Brunakärrs idrottspark

Månsas friluftsstuga

Månsas friluftsstuga ligger norr om Krämertsskogsvägen. Helsingin Latu ry sköter stugan och dess kafé.
– Månsas friluftsstuga (på finska)

Vid friluftsstugan löper en 1,5 kilometer lång sågspånsbelagd motionsslinga. På vintern tjänar den som skidspår både för klassisk och fri stil.

Britas

Britas idrottspark – ett 66 hektar stort skogsområde med friluftsleder, idrottsplan och byggnader – ligger i mitten av Centralparken och är centrum för aktiviteterna i parken.

Idrottsparken i Britas är ett centrum för motion och idrott, och ligger mitt i naturen. I Britas finns en simhall, bollhall, två ishallar och rymliga idrottssalar. Britas simhall är öppen för såväl bastubadare som simmare, och en avstickare till kaféet är alltid trevlig. Markerade friluftsleder och motionsslingor skyddar naturen från alltför mycket slitage. Friluftslederna från Britas går till Dal, Svedängen och Långforsen.
– Britas idrottspark

Service på området:

  • bollhallen: hand-, korg- och volleyboll, badminton
  • ishallarna: ishockey, konståkning, rinkbandy, ringette
  • simhall och styrketräningssalar. På sommaren kan man solbada utomhus vid simhallsbesök
  • friidrottsplan
  • bollplan: används på vintern som skridskobanor
  • motionsslingor: sågspånsbelagd 2 930 m / på vintern skidspår (klassisk och fri stil) och stenmjölsbelagd 2 930 m / på vintern plogad friluftsled
  • plaskdamm för småbarn och friluftsbadet Plotti i Britas
  • kafé (inte samma öppettider som idrottsparken)

Svedängen

Vid Svedängens friluftsstuga öppnar sig den nordligaste delen av Centralparken, ända till gränsen mot Vanda. Stugan är en bra bas för dem som rör sig i parken.

Intill stugan ligger ett terrängåkningscenter, sågspånsbelagda motionsslingor (1,8 km, 3,0 km, 5,2 km, 7,5 km, om vintern skidspår för klassisk och fri stil), hundbana, bana för rullskidåkning, “allemansgolfbana” samt en backe byggd på schaktmassor (57 m ovanför havsytan), med en upplyst slalombacke och upplyst pulkabacke. I terrängåkningscentret har Suomen Latu ry en skiduthyrning där man också sköter skidor och vallar dem.

Besökaren kan bekanta sig med terrängen i Svedängen och Tomtbacka både längs Högbergets Naturstig och längs Skogsstigen. På området finns också en fullstor stenmjölsbelagd fotbollsplan.

Svedängen är också en populär tävlingsplats: här arrangeras årligen en mängd tävlingar i terränglöpning, orientering och skidåkning. På vintern erbjuder Svedängen en upplyst slalombacke och stadens bästa pulkabacke. Den fjällika backen är 120 meter lång och 38 meter hög.
– Svedängens friluftsstuga och tjänster
– Suomen Latu, skidservice (på finska)

Tomtbacka

Hela Tomtbacka är ett typiskt finländskt landsbygdslandskap. Vidsträckta nätverk av skidspår breder på vintern ut sig över husdjursgårdens åkrar, och på sommaren är en del av åkrarna fullplanterade med blommor som stadsborna får plocka med sig.

Tomtbacka urskogsområde, Nackböle arboretum (park med olika trädslag, grundad 1906–1917) samt forsarna och lundarna i Långforsen och Grotens fors är naturskyddsområden. I Vanda å finns fiskeställen och en paddlingsled. Tomtbacka urskogsområde korsas av en skyltad naturstig. Den nya ödemarksstigen stod klar våren 2011.
– Tomtbacka naturstigar (på finska)

I Långforsen finns en raststuga och ett kafé och på Tomtbacka gård kafé-restaurangen Wanha Pehtoori.
– Långforsens friluftsstuga och kafe (på finska)
– Tomtbacka gårds kaférestaurang Wanha Pehtoori (på finska)


HELSINGFORS STAD SUOMEKSI PÅ SVENSKA IN ENGLISH