Kuva: Helsingin kaupungin valtuuston asiakirja 33/1914.
Kuva: Kaupunkisuunnitteluvirasto, osayleiskaavaraportti
Kuva: Kaupunginmuseon kuva-arkisto
Kuva: Kaupunginmuseon kuva-arkisto
Kuva: Kaupunginmuseon kuva-arkisto

Kuva: Kaupunginmuseon kuva-arkisto

KESKUSPUISTON SUUNNITTELU


Keskuspuiston suunnitteluhistoriaa

Keskuspuisto on osa Helsingin kaupunkikuvaa ja historiaa. Vuonna 1911 arkkitehti Bertel Jung teki ehdotuksen Helsingin Keskuspuistoksi. Ehdotus käsitti Kaisaniemen, Hakasalmen, Hesperian ja Eläintarhan alueet sekä Reijolan metsämaiden eteläosan. Suunnitelmaa täydennettiin myöhemmin kaupungin halki kulkevaksi metsä- ja puistovyöhykkeeksi. Puistoon sijoitettiin toiminnallisia ulkoilu- ja liikunta-alueita palveluineen sekä kattava ulkoilutieverkosto. Puistoon sijoittuivat myös Olympia- ja Uimastadion sekä muitakin olympialaisiin liittyviä arvorakennuksia.
Keskuspuiston kehittämisen turvaksi vahvistettiin osayleiskaava 1978 ja osa puistosta on asemakaavoitettu. Keskuspuiston osayleiskaavassa osoitettu alue alkaa Laaksosta Töölönlahden pohjoispuolelta ja jatkuu Vantaanjoelle saakka. Keskuspuiston alue on osoitettu myös Helsingin Yleiskaava 2002:ssa.

Suunnittelun nykypäivää:
Keskuspuisto ja Helsinkipuisto

Bertel Jungin aikaisen kaupungin keskuspuistoalue on nykyään Keskuspuiston eteläisin osa. Siihen kuuluvat Kaisaniemen puisto, Töölönlahden puistoalueet, Kaupungin puutarha, Linnanmäki ja Olympiastadion. Kaisaniemen puiston restauroinnista ja Töölönlahden puistoalueista on molemmista järjestetty kansainvälinen maisema-arkkitehtuurikilpailu. Keskuspuiston eteläisimmästä osasta muodostuu kaupunkilaisten olohuone, jossa yhdistyvät kulttuuri ja virkistäytyminen.

Keskuspuisto jatkuu pohjoisessa Haltialaan ja Vantaanjokilaaksosta alkavaan Helsinkipuistoon. Puistot ovat yhteydessä toisiinsa myös etelämpänä Siltasaaren alueella.

 

Keskuspuiston asemakaavoitus

Keskuspuiston alue on osoitettu Helsingin yleiskaava 2002:ssa. Yleiskaavan pohjalta on koko Keskuspuiston alueelle laadittu asemakaavat. Kaavoihin voi tutustua kaupungin karttapalvelussa (kartta.hel.fi).HELSINGIN KAUPUNKI SUOMEKSI PÅ SVENSKA IN ENGLISH