Karttapohja: Kaupunkimittausosasto, Helsinki 2002
Kuva: Roy Koto/ Viherosasto
Kuva: Paula H¯nninen / Viherosasto

Kuva: Roy Koto/ Viherosasto
Kuva: Tuulikki Rautio
Ilmakuva: Kaupunkimittausosasto, Helsinki 2002
Kuva: Vesa Koskela/ Ymp¯rist¶keskus
Kuva: Heikki Willamo
Kuva: Heikki Willamo
Kuva: Henri Oksanen/Ymp¯rist¶keskus


KESKUSPUISTO
      - metsä lähellä,
        luonto kaupungissa

Helsinkiä halkoo etelästä pohjoiseen hyvät virkistys- ja ulkoilumahdollisuudet tarjoava Keskuspuisto. Sen luonto on monipuolista, maasto vaihtelevaa ja lintu- ja nisäkäslajisto runsas. Keskuspuisto alkaa etelässä keskeltä kaupunkia Töölönlahdelta ja päättyy Haltialaan ja Vantaanjoelle, Helsingin pohjoisrajalle. Tuhannen hehtaarin laajuinen Keskuspuisto on kymmenen kilometriä pitkä ja edustaa hyvin etelärannikon rikasta ja vaihtelevaa luontoa.

Keskuspuistossa voi aistia vuodenaikojen rytmin, värin, valon ja tuoksun. Siellä retkeillään, leikitään, kuntoillaan, urheillaan, hoidetaan viljelyspalstoja, tutustutaan luontoon ja virkistytään. Myös monen helsinkiläisen työmatka kulkee Keskuspuiston kautta.

Puiston pohjoisosassa on neljä luonnonsuojelualuetta: Pitkäkosken rinnelehto, Haltialan aarnialue, Niskalan puulajipuisto ja Ruutinkosken rantalehto. Ruutinkosken rantalehto kuuluu myös valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan. Uuden luonnonsuojelualueen, Vantaanjoen törmän, suojelu on vireillä.

Keskuspuisto on laajimmillaan Haltialassa, jonka aarnialueella kasvillisuus on rehevää ja luonnonmukaista aarnimetsää. Haltialassa on nykyisin Helsingin laajimmat ja yhtenäisimmät metsät.

Keskuspuiston eläinasukkaita ovat mm. hirvi, mäyrä, kettu, metsäjänis, rusakko, lumikko, supikoira ja piisami. Pesimisaikaan metsän täyttää lintujen laulu. Pesimälajeja ovat mm. palokärki, hippiäinen, närhi, tiaiset, rautiainen, lehtokerttu, sirittäjä ja pikkusieppo.

Keskuspuisto täytti sata vuotta vuonna 2014. Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi arkkitehti Bertel Jungin suunnitelman Helsingin Keskuspuistoksi vuonna 1914.

HELSINGIN KAUPUNKI IN ENGLISH