HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO - POHJOIS-HAAGAN RAKENNUSINVENTOINTI 2006

Vanhainkoti Hagaro09102901230001001
Katuosoite:Tolarintie 2
Suunn. aloitus:1955
Käyttöönottovuosi:1956
Rakennuttaja:Fruntimmersföreningen I Helsingfors R.F.
Urakoitsija:Suomen tehdas- ja asuinrakennus Oy
Suunnittelija:Arkkitehti Jarl Eklund
Muut suunn.:Arkkitehti Ragnar Gustafsson, arkkitehti Seppo Kasanen, arkkitehti Kari Savolainen
Alkuperäiskäyttö:Vanhainkodit
Nykykäyttö:Vanhainkodit
Rakennushistoria:

Vuonna 1964 haettiin lupaa muuttaa pohjakerroksen kaarevassa altaanissa sijaitseva liikehuoneisto hoitajahuoneiksi (arkkitehti Ragnar Gustafsson). Vuonna 1966 haettiin lupaa rakentaa rakennuksen länsipuolelle yksikerroksinen lisäsiipi (arkkitehti Ragnar Gustafsson). Vuonna 1985 haettiin lupaa ensimmäisen kerroksen sisätilamuutoksiin (arkkitehti Seppo Kasanen). Vuonna 1994 haettiin lupaa uusien sisäänkäyntikatosten ja terassin katoksen rakentamiseen. Vuonna 1997 haettiin lupaa talonmiehen asunnon muuttamiseen hoitotiloiksi (arkkitehti Kari Savolainen). Vuonna 2004 haettiin lupaa vanhan siipirakennuksen purkamiseen ja uuden kolmekerroksisen siipirakennuksen rakentamiseen (arkkitehti Kari Savolainen).

Kerroslukumäärä:Nelikerroksinen rakennus, jossa on yksi kellarikerros.
Perustus:betoni
Runko:betoni, tiili
Julkisivut:Rakennus on katettu pellillä. Julkisivut ovat kellertäväksi maalattua rappausta. Betonisokkeli on maalattu harmaaksi.
Suojelutilanne:

Rakennuksen vanha osa on suojeltu asemakaavassa (11158/18.6.2003) merkinnällä sr-2. Kaupunkikuvallisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei saa purkaa, eikä rakennuksessa saa suorittaa sellaisia korjaus- ja muutostöitä, jotka turmelevat julkisivun tai vesikaton kaupunkikuvallista arvoa. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus korjaus- ja muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla.

Lausunnot:

Helsingin kaupunginmuseo 17.2.2003 kaupunkisuunnitteluvirastolle: "Haagan tonttia 29123/1 (Vanhainkoti Hagaro) koskeva asemakaavan muutosehdotus (nro 11158)".

Piirustusaineisto:RVVA
Lähteet:

 Arvotuskriteerit:
Rakennuksen arkkitehtuuri on harkittua ja viimeisteltyä.
Rakennus on säilynyt osin alkuperäisessä asussaan.
 
 Takaisin edelliselle sivulle