HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO - LAUTTASAAREN RAKENNUSINVENTOINTI 2001-2002

As Oy Otavantie 309141400010324001
Katuosoite:Otavantie 3
Suunn. aloitus:9999
Käyttöönottovuosi:1939
Urakoitsija:Rakennus- ja piirustuststo Oy
Suunnittelija:Arkkitehti Else Aropaltio
Muut suunn.:Rakennusmestari V. Puttonen, insinööri Pertti Auvinen, rakennusinsinööri Ari Sorvar
Alkuperäiskäyttö:kerrostalot
Nykykäyttö:kerrostalot
Rakennushistoria:

Vuonna 1949 suunniteltiin mankelihuoneen muuttamista pesutuvaksi ja autotallin muuttamista mankelihuoneeksi (rakennusmestari V. Puttonen). Vuonna 1971 haettiin lupaa parvekkeiden betonikaiteiden värin muuttamiselle vaaleanharmaasta tumman harmaaksi. Vuonna 1979 rakennukselle tehtiin värityssuunnitelma (insinööri Pertti Auvinen). Vuonna 1999 julkisivujen rappaukset suunniteltiin uusittavaksi (rakennusinsinööri Ari Sorvari).

Kerroslukumäärä:Seitsemänkerroksinen rakennus, jossa on yksi kellarikerros.
Perustus:betoni
Runko:tiili
Julkisivut:Rakennus on katettu pellillä. Julkisivut ovat kellertäväksi maalattua roiskerappausta.
Suojelutilanne:Rakennus on suojeltu asemakaavassa (10271/22.6.1995) merkinnällä sr-2. Kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei saa purkaa, eikä siinä saa suorittaa sellaisia korjaus-, muutos, tai lisärakentamistöitä, jotka tärvelevät julkisivujen tyyliä tai vesikaton perusmuotoa. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus korjaus- tai muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen tyyliin soveltuvalla tavalla.
Piirustusaineisto:RVVA:sta ei löytynyt rakennuksen alkuperäisiä piirustuksia.

 Arvotuskriteerit:
Rakennuksen arkkitehtuuri yksityiskohtineen on erittäin harkittua ja viimeisteltyä.
Rakennukseen liittyy merkittäviä paikallishistoriallisia arvoja.
Rakennukseen liittyy merkittäviä kaavahistoriallisia arvoja.
Rakennus on säilynyt hyvin alkuperäisessä asussaan tai tehdyt muutokset ovat onnistuneesti sopeutettu olemassaolevaan rakennukseen.
 
 Takaisin edelliselle sivulle