HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO - LAUTTASAAREN RAKENNUSINVENTOINTI 2001-2002

Isokaari 1009103100920004001
Katuosoite:Isokaari 10
Suunn. aloitus:1939
Käyttöönottovuosi:1939
Urakoitsija:Rakennus- ja piirustuststo Oy
Suunnittelija:Arkkitehti Else Aropaltio
Muut suunn.:Martti Lehtonen, Kari Raittila, arkkitehti Marja Heikkilä-Kauppinen
Alkuperäiskäyttö:kerrostalot
Nykykäyttö:kerrostalot
Rakennushistoria:

Vuonna 1953 haettiin lupaa roskanpolttouunin rakentamiseen rakennuksen itäseinustalle (Martti Lehtonen). Vuonna 1996 rakennuksen kellariin suunniteltiin tilajärjestelymuutoksia (Kari Raittila). Vuonna 2000 suunniteltiin sisäänkäyntikatosten rakentamista pihaovien päälle sekä katujulkisivun parvekkeiden istutuslaatikoiden palauttamista alkuperäiseen asuunsa (arkkitehti Marja Heikkilä-Kauppinen).

Aluekokonaisuus:Rakennus on osa Isokaaren eteläpuolen arkkitehti Else Aropaltion suunnittelemien ja vuosina 1939-1941 valmistuneiden neljän asuinkerrostalon kokonaisuutta.
Kerroslukumäärä:Viisikerroksinen rakennus, jossa on yksi kellarikerros ja ullakko.
Perustus:betoni
Runko:tiili
Julkisivut:Rakennuksen taitekatto on katettu sementtitiilellä. Julkisivut ovat rusehtavaksi maalattua roiskerappausta. Sokkelissa on ruskea terastirappaus.
Suojelutilanne:Rakennus on suojeltu asemakaavassa (10203/28.9.1994) merkinnällä sr-2. Kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei saa purkaa, eikä siinä saa suorittaa sellaisia korjaus-, muutos, tai lisärakentamistöitä, jotka tärvelevät julkisivujen tyyliä tai vesikaton perusmuotoa. Mikäli rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu tällaisia toimenpiteitä, on rakennus korjaus- tai muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan rakennuksen tyyliin soveltuvalla tavalla.
Piirustusaineisto:RVVA

 Arvotuskriteerit:
Rakennuksen arkkitehtuuri yksityiskohtineen on erittäin harkittua ja viimeisteltyä.
Rakennukseen liittyy merkittäviä paikallishistoriallisia arvoja.
Rakennus on osa arkkitehtonisesti merkittävää useamman rakennuksen kokonaisuutta.
Rakennus on säilynyt hyvin alkuperäisessä asussaan tai tehdyt muutokset ovat onnistuneesti sopeutettu olemassaolevaan rakennukseen.
 
 Takaisin edelliselle sivulle