HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO
LAAJASALON ENNEN VUOTTA 1940 KÄYTTÖÖN OTETUT RAKENNUKSET

Jollas-Östergård, päärakennus09141200011034001
Katuosoite:Poikasaartentie
Käyttöönottovuosi:1919
Rakennuttaja:Arkkitehti Alarik Tavaststjerna
Suunnittelija:Arkkitehti Alarik Tavaststjerna
Alkuperäiskäyttö:Loma-asunnot
Nykykäyttö:Loma-asunnot
Rakennushistoria:

Rakennus sijaitsee alueella, joka vuonna 1798 jaettiin Holmgårdin kartanosta ja joka kuului sen jälkeen Jollaksen kartanolle. Jollaksen kartano oli 1900-luvun alussa Tavaststjernan perheen omistuksessa. Vuonna 1920 Jollaksen kartanon maat jaettiin kolmen sisaruksen Viktor Tavaststjernan, Arkkitehti Alarik Tavaststjernan ja Selma Maria Josefina Alftanin os. Tavaststjernan kesken. Viktor sai tilan Jollas 1:168 eli kartanon alueen keskiosan, Alarik Jollas-Östergårdin eli Itä-Jollaksen ja Selma Jollas-Vestergårdin eli kartanon länsiosan.

Jollas-Östergårdin päärakennus on arkkitehti Alarik Tavaststjernan omalle perheelleen suunnittelema kesäasunto, joka valmistui vuonna 1919. Rakennuksessa on käytetty hyväksi Jollaksen kartanon vanhan päärakennuksen rakennusmateriaaleja.

Vuonna 2008 rakennus oli yhä Tavaststjernan perillisten omistuksessa ja kesäkäytössä.

Kerroslukumäärä:Kaksikerroksinen rakennus.
Perustus:Graniittiharkko, graniittipylväs
Runko:Pystyhirsi
Julkisivut:Rakennuksen taitekatto on katettu vihreillä aaltoprofiilielementeillä. Julkisivujen leveä lomalaudoitus on maalattu valkoiseksi. Julkisivujen listat ja ikkunat ovat vihreät.
Sisätilat:Rakennus on kaksikerroksinen. Ensimmäisessä kerroksessa on eteinen, keittiö, sali ja kolme kamaria. Pohjoispäädyn kamariosa on muuta rakennusta myöhäisempi. Yläkerrassa on suuri aulatila ja kaksi kamaria. Huonejako noudattaa alkuperäistä. Mielenkiintoisinta rakennuksen sisätiloissa on vanhasta Jollaksen kartanon päärakennuksesta peräisin olevat yksityiskohdat. Salin lattia on tehty kartanosta puretuista lattialaudoista, myös pääsisäänkäynnin ovi ja osa ikkunoista ovat peräisin vanhasta päärakennuksesta.
Ymp. kuvaus:Jollas-Östergårdin pihapiiriin kuuluu päärakennuksen lisäksi vanha talousrakennus sekä uudempi saunarakennus.
Suojelutilanne:

sr-1. Kulttuurihistoriallisesti ja ympäristön kannalta arvokas rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa. Rakennuksen ulkoasua ja arvokkaita sisätiloja ei saa muuttaa. Korjaustoimenpiteiden tulee tapahtua rakennuksen tyyliin sopivalla tavalla. AO/s. Erillispientalojen korttelialue, jolla on maisemallisia ja/tai kulttuurihistoriallisia arvoja jotka on säilytettävä. Rakennukset, pihat ja tiet on sovitettava tontin ja sen ympäristön maastoon louhintaa, täyttöä ja isokokoisten puiden kaatamista välttäen. Istutukset ja välttämättömät maastotyöt on suoritettava korkeatasoisesti alueen luonteeseen soveltuvalla tavalla. Asemakaava 11470/kaupunginhallitus 1.9.2008.

Lausunnot:

Helsingin kaupunginmuseo Helsingin kaupunginhallitukselle 27.1.1998: "Lausunto Itä-Jollaksen osayleiskaavaehdotuksesta (nro 10541) (kkanslian lausuntopyyntö 15.2. 1997 dno 1997 - 2685 / 522)"
Helsingin kaupunginmuseo Helsingin kaupunginhallitukselle 14.2.2006: "Lausunto kaupunginhallitukselle koskien Itä-Jollaksen Itäniitynniemen asemakaavaehdotusta (nro 11470)"

Piirustusaineisto:Rakennusvalvontaviraston arkistosta ei löytynyt rakennukseen liittyviä asiakirjoja. Rakennuksen originaalipiirustuksia ei tavoitettu.
Lähteet:

Maanmittauslaitoksen arkisto. Degerön kylän maarekisterikirja.
Elisabet Palmgrenin haastattelu 18.9.2008.
Harvia, Yrjö 1936. Erikoisselvitys itäisen saariston liitosalueesta. Helsinki.

Luokitus:Luokka 1a - kulttuurihistoriallinen rakennusinventointi, myös sisätilat

 Arvotuskriteerit:
Rakennuksen arkkitehtuuri on harkittua ja viimeisteltyä.
Rakennukseen liittyy paikallishistoriallisia arvoja.
Rakennus on säilynyt hyvin alkuperäisessä asussaan tai tehdyt muutokset on onnistuneesti sopeutettu olemassaolevaan rakennukseen.
 
 Takaisin edelliselle sivulle