RÖNNBACKA ARKITEKTUR STIG
 
KÖPCENTRET
valikko inledning Rönnbacka arkitekter Sato Haka köpcentret skolorna karta  
 
Helsge Heinonen / Hakas arkiv
Ostoskeskus
Köpcentret från sydost, i fonden Haka-området
 

Kommersiella tjänster i förstads-cellmodellen

Professorn i stadsplaneringslära Otto-Iivari Meurman presenterade redan på 1940-talet principerna för placering av affärer i förstäder i sin s.k. cellmodell. Det lokala köpcentret betjänade hela förstaden, medan boendecellerna försågs med närtjänster. I Rönnbacka placerades de kommersiella tjänsterna enligt tidens ideal i områdets struktur. Efter många skeden etablerades köpcentret på sin nuvarande plats vid knutpunkten för trafiken. Därtill hade varje cell en egen närbutik.

På 1960-talet började man planera servicens placering i bostadsområden och enhetsstorlekar noggrannare än tidigare. Man idealiserade planeringsmodeller som utgick från den amerikanska rationalismen och konsumtionssamhället och man ville påverka kundernas köpvanor. Köpcentrens placering bestämdes på trafikens villkor. Privatbilismen, ”autoshopping”, möjliggjorde större uppköp och enligt denna ideologi skulle köpcentret placeras i bostadsområdets trafikmässiga mittpunkt. När detaljplanen för Rönnbacka utvecklades fick de två andelsaffärernas kommersiella tjänster var sin plats i förstadens struktur och reflekterade därmed den konsumtionsoptimism som låg i tiden. Det stora utbudet av banktjänster återspeglade också tudelningen mellan arbetarbefolkningens och borgerskapets finansinstitutioner och deras behov av synlighet i de egna områdena för bostadssparande.

Köpcentren från denna tid i Helsingfors förstäder är arkitektoniskt mycket enhetliga. De har plana tak, öppnar sig oftast inåt mot en atriumgård och de olika byggnaderna är förenade med tak.

Rönnbacka köpcentrum /
arkitekterna Kaija och Heikki Siren

Köpcentret ritades av arkitekterna Kaija och Heikki Siren och stod färdigt år 1963. Köpcentret i enplanslösning är en enkel och elegant glaslåda som med de breda taklisterna och de stora fönsterytorna är ett praktexempel på denna byggnadstyp i 1960-talets förstäder. Byggnaden har en mittpassage med takfönster. Torgrum finns i ena änden av passagen samt mellan det ursprungliga köpcentret och dess utbyggnad. När byggnaden stod färdig beskrevs den med följande ord: ”Glaset och kopparn som skimrar i byggnaderna tävlar med de omgivande rödgranitklipporna.”

Köpcentrets nya del, som färdigställdes år 1970, är ritad av arkitekten Eino Tuompo.

Närbutiksbyggnaderna i Rönnbacka

Närbutiksbyggnaderna färdigställdes åren 1963–65. Avskiljandet av affärslokalerna från bostadshusens bottenvåningar skedde enligt byggföretagens önskemål och underlättade standardiseringen av flervåningshusens stommar. Rönnbackas närbutiker med sina plana tak och uppglasade frontfasader har en funktion i stadsbilden: att skapa närskala mellan de höga bostadshusen. De två affärsbyggnaderna i Haka-området ritades av arkitekten Sulo Savolainen, affären i områdets norra del av arkitekten Esko Korhonen och de två affärsbyggnaderna i Sato-området av arkitekten Lauri Silvennoinen.

Tillbaka

Eero Troberg / Sulo Savolainens arkiv
Ostoskeskus
Köpcentrets breda taklister är belagda med kopparplåt, fönsterytorna saknar reklamtejpning.
 
Eero Troberg / Sulo Savolainens arkiv
 
Ostoskeskus
Torget vid änden av mittpassagen; immateriell takyta belyst underifrån.
 
Eero Troberg / Sulo Savolainens arkiv
Ostoskeskus
Köpcentrets mittpassage med taklampor
 
  logot