www.hkr.hel.fi/siististadi
www.hkr.hel.fi/helsinkikaikille


ERILLISPROJEKTIT

Siisti Stadi ja Stop Töhryille -projektit

Vuonna 2006 Helsinki on varannut Siisti Stadi ja Stop töhryille -projekteille 1,2 M€, 150 000 euroa vähemmän kuin vuosi sitten.

HKR-Tekniikka siistii kaupunkia poistamalla laittomia kaatopaikkoja ja siivoamalla Helsingin rantoja. Tavoitteena on laittomien kaatopaikkojen vähentäminen 15 prosenttiin vuoden 2003 alkukartoituksen lukemista.

Töhrinnän vähentämisessä painopisteenä on ennaltaehkäisy, töhryjen jatkuva puhdistaminen ja pintojen suojaus.

Helsinki kaikille

Helsinki kaikille -projekti pyrkii siihen, että Helsingissä on helppo liikkua ja toimia ikään ja kuntoon katsomatta. Projektin määrärahat ovat n. 0,2 M€.

Vuonna 2006 laaditaan esteettömyyssuunnitelmat Ala-Malmille, Lauttasaarelle ja kaupungin keskustaan. Katujen kunnossapito saa esteettömyysohjeet. Lasten liikennekaupungista tehdään esteettömyyden testauspaikka. Helppokulkuisen Kivinokassa sijaitsevan Puumerkki-luontopolun peruskorjauksen suunnittelu käynnistyy. Tuotekehittelyä ja esteettömyyskartoituksia jatketaan.

Ulkovalaistus

Katujen, torien ja puistojen ulkovalaistuksesta vastaa rakennusvirasto, joka tilaa työt Helsingin Energialta. Valaistukseen on varattu rahaa 17 M€.

Asukkaille suunnatulla verkkokyselyllä selvitetään, miten valaistuksella voidaan vaikuttaa ulkoalueiden käyttäjien kokemaan turvallisuuden tunteeseen. Tavoitteena on lisätä ulkoalueiden käyttöä turvallisuutta parantamalla.

Yleiset käymälät

Rakennusvirasto pitää kunnossa kaupungin yleiset käymälät ja vastaa niiden rakentamisohjelmasta. Ranskalaisten yleisökäymälöiden tilalle asennetaan suomalaiset yleisökäymälät, ja työ alkaa keväällä 2006. Kuluvana vuonna käymälöitä on 32 kappaletta.


Rakennusvirasto
Kadut
Viheralueet
Rakennuttaminen
Talosuunnittelu
Tuotantoyksiköt
Ympäristöasiat
Erillisprojektit
Yhteystiedot
PDF-tiedosto