-->
Katu- ja puisto-osaston tehtävät
Työkohteita vuonna 2005KADUT

Katujen rakentaminen

Katujen rakentamiseen ja peruskorjaukseen on vuonna 2005 käytettävissä 41,4 milj. euroa, eli suunnilleen saman verran kuin vuonna 2004.

Katuja rakennetaan erityisesti uusille tai kasvaville asuinalueille: Viikkiin ja Latokartanoon, Arabian- ja Hermanninrantaan sekä Vuosaareen. Katuverkon täydennysrakentaminen jatkuu kaupungin eri osissa tonttien rakentamisen tahdissa. Parikymmentä sorakatua viemäröidään ja asfaltoidaan Malmilla, Tapanilassa ja Puistolassa.

Keskustassa jatketaan Mikonkadun ja Yliopistonkadun peruskorjausta sekä Kampin terminaalialueen katujen rakentamista. Yrjönkadun ja Uudenmaankadun liikennejärjestelyjä parannetaan Kolmikulman (Dianapuiston) kohdalla. Kasarmitori saa uuden kiveyksen, ja Eiran kupeeseen rakennetaan Eiranranta-katu.

Mittavia kohteita ovat myös Itäväylän uusien ramppien rakentaminen Roihupellon teollisuusalueen kohdalle ja alueen katujen parantaminen sekä Kulosaaren sillan itään johtavan ajoradan uusiminen. Herttoniemenrannassa rakennetaan Amiraali Cronstedtin ranta, ja Uutelan kanavan rakentaminen jatkuu Aurinkolahdessa.

Pyöräteitä rakennetaan mm. Paloheinäntielle, Matkamiehentielle, Haapaniemenkadulle ja Viidennelle linjalle sekä Vanhalle Hämeenkyläntielle.

Uusia meluesteitä rakennetaan mm. Suutarilantielle ja Itäväylälle Kulosaareen. Pääradan meluesteiden rakentamista jatketaan yhdessä Ratahallintokeskuksen kanssa.

Lähiörahaston varoin kunnostetaan Tallinnanaukio ja parannetaan Itäväylää sekä Kannelmäen ja Savelan katuja. Myös Myllypuron pääraitit kunnostetaan.

Tiehallinnon kanssa parannetaan Kehä I:stä Kannelmäen ja Länsi-Pakilan välillä sekä aloitetaan Hakamäentien rakentaminen.

Katujen hoito

Vastuu katujen hoidosta on laissa jaettu kaupungin ja yksityisten kiinteistöjen kesken. Talvisin kaupungin tehtävänä on aurata ja hiekoittaa ajoradat. Keväisin kaupunki siivoaa hiekoitushiekan ajoradoilta. Tarkoituksena on vähentää katupölyn aiheuttamia ongelmia.

Kiinteistöt vastaavat kohdallaan olevan jalkakäytävän talvihoidosta sekä ajoradan ja jalkakäytävän puhtaanapidosta. Kaupungin vastuulla on katujen päällysteiden korjaus sekä kadun kalusteiden ja liikennemerkkien hoito.

Kaupunginhallitus on päättänyt, että kantakaupunkia lukuun ottamatta kaikki kiinteistöille kuuluvat katujen hoitotehtävät siirretään vähitellen kaupungin vastuulle. Kaupunki on ottanut hoitoonsa noin 40 prosenttia katupinta-alasta. Vuonna 2005 kiinteistöjen kadunhoitotehtävät on tarkoitus siirtää kaupungille Käpylässä, Koskelassa Oulunkylässä, Laajasalossa ja Vuosaaressa. Kustannukset kaupungille siirtyneistä töistä laskutetaan kiinteistöiltä.

Katujen hoitoluokitus

Helsingin kadut on jaettu kolmeen hoitoluokkaan. Ensimmäisinä hoidetaan pääväylät ja tärkeät joukkoliikennekadut sekä vilkkaimmat kevyen liikenteen väylät – esimerkiksi yöllisen lumisateen jälkeen ennen aamuseitsemää. Sen jälkeen hoidetaan asuntokadut ja hiljaisemmat kevyen liikenteen väylät.

Katujen hoitokustannukset

Katujen hoitotöihin on käytettävissä 33,2 milj. euroa, mikä on 0,8 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2004. Käytännössä resurssit kuitenkin pienenevät, koska kustannukset nousevat ja hoidettava katuala kasvaa. Suurin menoerä on talvihoito, johon kuluu lähes puolet katujen hoitoon varatuista rahoista.

Kustannuksia karsitaan mm. vähentämällä ulkopuolisen kaluston käyttöä ja ylitöitä sekä lumenajoa katualueilta. Tämän seurauksena kadut aurataan ja hiekoitetaan varsinkin viikonloppuisin aiempaa myöhemmin ja lumen varastointi katualueilla lisääntyy.


Rakennusvirasto
Kadut
Pysäköinninvalvonta
Viheralueet
Rakennuttaminen
Talosuunnittelu
Tuotantoyksiköt
Ympäristöasiat
Erillisprojektit
Yhteystiedot
Tulosta PDF-tiedosto