Kaupungin_logoHELSINGIN KAUPUNKI

TEKNISEN PALVELUN LAUTAKUNTA

 

 

 

PÄÄTÖSTIEDOTE

 

Kokousaika:                    13.1.2011 klo 16

Kokouspaikka:               Stara, Ilmalankuja 2 L, 8. krs.

 

Esityslista on osoitteessa http://www.hel.fi/hki/rakpa/fi/Paatoksenteko/Paatosasiakirjat

 

Kokouksen sihteeri:     Ruija Rantala-Saajo, puh. 310 29463

 

 

STARA

 

1                    Talonrakennusosaston konepajan päällikön toimen täyttäminen

 

Asia jätettiin pöydälle.

 

2                    Lausunto kaupunginhallitukselle eräistä suosituksista biopolttoainehankinnoissa

16.12.2010 pöydälle pantu asia

 

Hyväksyttiin seuraavin muutoksin:

 

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että esityslistan sivun 11 viimeisen kappaleen viimeinen lause poistetaan lausunnosta.

 

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että esityslistan sivun 12 toinen kappale poistetaan lausunnosta muuten, mutta lause ”Staralla ei ole käytännön mahdollisuuksia poiketa virallisista EU:n asettamista laatustandardeista tulevaisuudessakaan” säilytetään.

 

Varapuheenjohtaja Sahlberg jäsen Moliisin kannattamana ehdotti, että esityslistan sivun 12 neljännen kappaleen loppuun lisätään lause ”ja Stara tulee tulevissa polttoainehankinnoissaan suosimaan sellaisia biopolttoaineita, joiden raaka-aineena ei ole käytetty palmuöljyä tai muita trooppisia ruokakasveja.”

 

Lautakunta päätti äänin 6 – 3 hyväksyä varapuheenjohtaja Sahlbergin muutosehdotuksen.

 

HELSINGIN TUKKUTORI

 

1                    Lausunto kaupunginhallitukselle koskien toivomuspontta, joka käsittelee halli- ja ulkomyynnin terveys- ja ympäristöohjeistusta

 

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

 

2                    Lausunto kaupunginhallitukselle koskien toivomuspontta, joka käsittelee tori- ja hallikauppiaiden osallisuutta tori- ja hallikaupan kehittämisen edistämisessä

 

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

 

HANKINTAKESKUS

 

1                    Päiväkotien ja koulujen elintarvikkeiden yhteishankinta

16.12.2010 pöydälle pantu asia

 

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.