Lasitetun terassin luvat

Lasitettu terassi on katettu huonemainen tila, jonka perustamiseen tarvitset luvan Helsingin kaupungilta. Lisäksi tarvitset rakennusvalvonnan luvan.

Tällä sivulla

Lasitetulla katuterassilla tarkoitetaan liiketilan yhteydessä olevaa lasitettua ja katettua huonemaista tilaa, jota käytetään tarjoilualueena joko ympärivuotisesti tai pelkästään kesällä. Sen perustamiseen tarvitset hakemuksen terassialueen vuokraamiseksi Helsingin kaupungilta, mikäli terassisi sijaitsee kaupungin yleisellä alueella. Lisäksi tarvitset rakennusvalvonnan luvan.

Lasitettu katuterassi tulee suunnitella ja toteuttaa katutilan ehdoilla. Lasiterasseille on eri käsittelyprosessi kuin avoimille terasseille ja ne vaativat aina erillisen rakennus- tai toimenpideluvan rakennusvalvontavirastosta.

Tee hakemus lasitetun terassialueen vuokraamiseksi

Tee hakemus terassialueen vuokraamiseksi sähköisellä lomakkeella kaupungin verkkoasioinnissa tai erillisellä lomakkeella. Voit tunnistautua palveluun Suomi.fi-tunnistuksella käyttämällä joko mobiilivarmennetta tai verkkopankkitunnuksia.

Lisätiedot

Jos et voi täyttää sähköistä lomaketta, täytä PDF-lomake ja lähetä se liitteineen sähköpostitse osoitteeseen ulkoilma@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman). Voit tarkistaa terassialueen hakemuksessa tarvittavat liitteet liiteluettelosta.

Asioi verkossa

Tee hakemus lasitetun terassialueen vuokraamiseksi

Vaatii tunnistautumisen.

Hakemuksen liitteet

Toimita kaikki listatut liitteet pdf-tiedostoina. Emme voi käsitellä hakemustasi ilman liitteitä.

Piirros terassin sijainnista mittakaavassa 1/500 karttapohjalle sijoitettuna. Karttapohjan saat
karttapalvelusta (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Pohjapiirros terassista mittakaavassa 1/50 tai 1/100. Merkitse pohjapiirrokseen terassin mitat (pituus ja leveys), kalusteiden sijoittelu, kulkureitit ja sisäänkäynnit sekä vapaaksi jäävän jalankulkualueen leveys. Terassialue saa viedä korkeintaan puolet jalankulkualueen leveydestä.

Huomioi, että vapaa tila katualueella pitää aina olla vähintään 150 cm leveä ja 220 cm korkea. 

Kävelykeskusta-alueella (pdf, 5Mt) on erilliset mitoitukset terassien sijoittamiselle ja Keskuskadulla (pdf) on oma mitoituksensa.

Kiinteistön omistajan (yleensä taloyhtiö) suostumus siitä, että liiketilan edessä olevaa yleistä aluetta saa käyttää ulkotarjoiluun. Suostumuksen hankkimiseen voit käyttää esimerkiksi kiinteistön omistajan suostumus -lomaketta (pdf).

Hakijayrityksen kaupparekisteriote, jonka voit hankkia Patentti- ja rekisterihallitukselta (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Ote saa olla korkeintaan kolme kuukautta vanha.

Valokuvia katualueesta ja julkisivusta, jonka eteen terassi on tulossa.

Valokuvat tai piirrokset terassille sijoitettavista kalusteista ja rakenteista.

Jos lupaa hakee varsinaisen hakijan puolesta asiamies, tarvitset myös asiamiehen valtakirjan.

Rakennusvalvonnan lupa terassille

Voit hakea rakennusvalvonnan lupaa lupapiste.fi-palvelusta. Luvan hakemiseksi tarvitset pätevän suunnittelijan laatimat arkistointikelpoiset piirustukset, joista tulee ilmetä rakennuspaikka ja toimenpide yksiselitteisesti. Toimita pohja- ja julkisivupiirustukset (1:100), jossa esitetään mahdolliset kiinteät kalusteet, katokset, seinäkkeet tai muut sellaiset. Liitä mukaan myös tarvittaessa tarkemmat piirustukset, joista selviävät rakenteet, liittyminen ympäröiviin rakenteisiin, käytettävät materiaalit ja värit.

Liitä hakemukseen terassialueen vuokrasopimus eli hallintaoikeusselvitys. Rakennusvalvonta tarvitsee lisäksi samat liitteet, jotka toimitat kaupungille hakiessasi lupaa terassialueen vuokraamiseksi. Rakennusvalvonta perii luvan käsittelystä voimassa olevan rakennusvalvontataksan mukaisen maksun.

Siirry lupapiste.fi-palveluun(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Milloin tarvitset rakennusvalvonnan luvan

Tarvitset rakennusvalvonnan luvan, jos terassisi tai sen rakenteet

 • Kiinnitetään maahan tai terassin yhteydessä olevaan rakennukseen.
 • Katetaan katolla, katoksella, markiisilla tai vastaavalla.
 • Sisältää kiinteitä seinämiä.
 • On rakennettu pinnan kaltevuuden vuoksi tasanteelle, jonka putoamiskorkeus on jostain kohdasta yli 50 cm.
 • Sisältää tarjoilupisteen, joka on kooltaan yli 250 x 150 x 220 cm.
 • Sisältävät vajoja tai vastaavia suljettuja tai puoliksi suljettuja rakenteita, joiden sisällä asiakkaat oleskelevat.
 • Sisältää WC:n, esiintymislavan tai vastaavan rakennelman.
 • Sisältää mainoksia, jotka ovat kooltaan yli 60 x 60 cm kullakin terassin seinämällä tai muita myynti- tai mainoslaitteita.
 • Kasvihuonetta muistuttavat, lasisin tai muovisin ikkunaruuduin varustetut niin sanotut ruokamajat rinnastetaan lasitettuihin terasseihin, joten ne tarvitsevat rakennusvalvonnan luvan. Ruokamajat voivat olla käytössä ulkona sijaitsevilla terasseilla vain kesäterassikaudella 1.4. –31.10.

Rakennusvalvonnan lupaa eivät vaadi

 • Päivänvarjot ja markiisit, joita ei kiinnitetä maahan.
 • Suorat ja sivuiltaan avoimet julkisivussa kiinni olevat markiisikatokset.
 • Ravintolan nimen tai tavanomaisia hinnasto- ja aukioloaikatietoja sisältävät pienimuotoiset laitteet.