Hyppää pääsisältöön

Kampusinkubaattorit-ohjelma

Kampusinkubaattorit-ohjelmassa kaupunki tukee helsinkiläisiä korkeakouluja perustamaan ja ylläpitämään yrityshautomoita koulujen keskeisillä kampuksilla. Kampuksille sijoitettujen hautomojen tarkoituksena on yhdistää suomalainen huippututkimus, opiskelijoiden uudet ideat ja Helsingin startup-ekosysteemi. Yksittäisen kampushautomotoiminnan sijaan Kampusinkubaattorit-ohjelman tavoitteena on luoda yrityshautomoverkosto, joka mahdollistaa monipuolisen yhteistyön kaupungin kampusten välillä. Kampushautomot sijoittuvat seuraaviin korkeakouluihin: Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Metropolia, Taideyliopisto, Haaga-Helia, Hanken ja Arcada. Jokainen korkeakoulu tuo yrityshautomotoimintaan mukaan omat vahvuutensa ja erityisosaamisensa. Kullakin kampushautomolla on myös kampuskohtaisesti räätälöity suunnitelma tuleville vuosille. Hautomot toteuttavatkin toisiaan täydentävää roolijakoa ja mutta järjestävät myös esimerkiksi yhteisiä valmennusohjelmia.
Kampusinkubaattorikoulujen logot

Aalto-yliopiston tavoitteena on kasvattaa luovuudesta ja aineettomasta pääomasta kumpuava yrittäjyyspolku vahvan teknologiapainotteisen yrityshautomotoiminnan rinnalle.  Aalto Digital Creatives -esihautomon tarkoitus on täten vahvistaa luovien alojen innovaatio- ja yritystoimintaa. Mukaan etsitään luovien alojen projekteja, joissa sovelletaan tulevaisuuden digitaalista teknologiaa. Ohjelmaan valitut hankkeet pääsevät hyödyntämään luovien alojen sisältö-, palvelu- ja tuoteprototyyppien kehittämiseen tarkoitettua viimeisintä teknologiaa.  

Aalto-yliopiston vahvuus on digitaaliseen mediaan keskittyvän tutkimusinfrastruktuurin avaaminen laajempaan käyttöön muille kampusinkubaattoritoimijoille sekä luovien alojen toimijajoukoille. Aalto-yliopiston vahva innovaatioekosysteemi tukee ohjelmaan osallistuvia kehittämään luovista ideoistaan kestävää yritystoimintaa. Ohjelmaa koordinoivat Aalto Startup Center ja Aalto Studios. 

Ohjelman yhteyshenkilönä toimii Business Advisor Bengt Forsström. Yhteydenotot voi välittää sähköpostitse osoitteeseen digitalcreatives@aalto.fi

Tutustu Aalto Digital Creatives -esihautomoon tarkemmin täällä.  

Arcadan tavoitteena on luoda kampukselle yrittäjähenkinen toimintakulttuuri aktiviteetteineen ja konkreettisine työkaluineen, mikä kannustaa opiskelijoita yrittäjyyteen ja yritysten perustamiseen.

Kampusinkubaattorit-yhteistyön avulla viedään yrittäjyyteen innostava toiminta seuraavalle tasolle täysin uuden sisällöllisen toimintamallin ja oppimisympäristön avulla.  Arcadan vahvuutena on opiskelijoiden monialaisuus ja kansainvälisyys ja koulun kestävän kehityksen osaaminen, jotka luovat suurta potentiaalia uusille innovaatioille ja yritysideoille. Arcadan erityisosaaminen mm. tekoälyn, robotiikan ja simulaation saralla ovat myös vahvana tukena uusien yritysten syntymiselle.

Ohjelman yhteyshenkilönä toimii Fredrik Sirén. Lisätiedot sähköpostitse fredrik.siren@arcada.fi .

Tutustu tarkemmin Arcadaan täällä.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun tavoitteena on avata ovet työelämään, ja yrittäjyys kuuluu keskeisesti korkeakoulun strategiaan. Koulun toiminnassa keskeistä on tarjota opiskelijoille käytännönläheisiä vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia oman korkeakoulutasoisen yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamisen kehittämiseksi sekä oman yritystoiminnan edistämiseksi opintojen yhteydessä. Haaga-Helian kampushautomototeutus palvelee tätä tarkoitusta hyvin.  

Koulun StartUp School -toiminnan keskiöön kuuluvat yrittäjyystaitojen opettamisen lisäksi ketterät kokeilut, vaikuttavat ja käytännönläheiset hankkeet, kaupalliset projektit sekä korkeakoulun ja sen sidosryhmien muodostama yhteisö. Tarkoituksena on juurruttaa toimiviksi todetut esihautomopalvelut osaksi StartUp Schoolin pysyvämpää palvelutarjoamaa. Näin vahvistetaan sekä Helsingin kaupungin startup-ekosysteemin että Haaga-Helian StartUp Schoolin vaikuttavuutta pk-seudulla pitkälle tulevaisuuteen. 

StartUp Schoolin yhteyshenkilönä toimii projektipäällikkö Teijo Javanainen. Lisätiedot sähköpostitse osoitteesta teijo.javanainen@haaga-helia.fi

Tutustu StartUp Schooliin tarkemmin täällä.

 

Hankenin tavoitteena on erityisesti kehittää yrittäjyyden alkuvaiheen edellytyksiä ideasta yritykseksi ja siten luoda uusia liiketoiminta- ja uramahdollisuuksia opiskelijoillemme. Kampusinkubaattorit-ohjelman myötä kehitetään pre-inkubaatiotoimintaa kampuksella ja osaltaan syvennetään yhteistyötämme muiden pääkaupunkiseudun yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Hankenin vahvuutena on vahva olemassaoleva yrittäjyyden tutkimus-, opetus- ja yrityshautomotoiminta. Kaupallinen ja kansainvälinen osaamisemme on erityisen arvokasta uusien kasvuhakuisten yritysten kehittämiseksi.

Hanken Venture Studion toiminnasta on vastuussa Ronny Eriksson. Yhteydenotot sähköpostitse ronny.eriksson@hanken.fi

Lue lisää Hanken Venture Studiosta täällä.

Helsingin yliopiston tavoitteena on positiivisen kulttuurimuutoksen vahvistaminen sekä erityisesti uusien osaamisten, yrittäjyysvalmiuksien ja tutkimuspohjaisten yritysten synnyttäminen.  Sen vahvuutena ovat käytössä olevat maailmanluokan infrastruktuurit, eri tutkimusalojen ja -näkökulmien yhdistäminen ja mielenkiintoisten poikkitieteellisten kokonaisuuksien rakentaminen. 

Meilahden kampuksella keskitytään erityisesti terveys- ja elämätieteiden alojen innovaatioiden synnyttämiseen. Yhteyshenkilö: anu.meerwaldt@helsinki.fi

Viikin kampuksella kärkenä on juuri nyt ruokaketjun kestävien ratkaisujen luominen, mutta hautomohakuja avataan myös muissa teemoissa, esim. ilmastonmuutos ja kiertotalous. Yhteyshenkilö: Tuomas.Pollari@helsinki.fi

Kumpulan kampus on tunnettu luonnontieteellisen osaamisen keskittymä. Hautomo-ohjelmat keskittyvät kampuksen vahvuuksiin: datatieteeseen, tekoälyyn ja ilmakehätieteisiin. Yhteyshenkilö: Andres.Archila@helsinki.fi .  

Keskustakampuksen voimavarana on edellisiä yhdistävä, laaja ihmis- ja yhteiskuntatieteiden osaaminen sekä kyky tuottaa sosiaalisia innovaatioita. Keskustakampuksella on lukuisia mahdollisia teemoja, kuten vaikuttavuus, opetus, ikääntyminen. Yhteyshenkilö: Ari.Huczkowski@helsinki.fi

Metropolian tavoitteena on myös kasvattaa henkilökunnan yrittäjyysosaamista ja synnyttää uusia yrittäjyysopintopolkuja tutkinto-ohjelmiin. Tulevaisuudessa Metropolia vahvistaa TKI-toiminnan tuloksien kaupallistamista uutena yritystoimintana sekä tehokasta jatkohyödyntämistä. Kampusinkubaattorit -ohjelmassa Metropolian ammattikorkeakoulu keskittyy vahvistamaan varhaisen vaiheen yrityksille ja tiimeille suunnattuja palveluita sekä kehittämään uusia esihautomotoimintoja.  

Metropolian kampusinkubaattorina toimiva Turbiini on operoinut vuodesta 2015 lähtien. Turbiini on yrittäjyyden ensimmäinen aste. Metropolian opiskelijat sekä alumnit voivat osallistua Turbiinin toimintaan joko yritysidealla tai jo toimivalla yrityksellä. Esihautomo-ohjelma on liitetty kurssitarjontaan (10op) osaksi valinnaisia yrittäjyysopintoja. Turbiini toimii kolmella eri kampuksella: Arabian luovilla aloilla, Myllypuron SoTe- ja KiRa-aloilla sekä Myyrmäen liiketalouden ja tekniikan alojen parissa. 

Yhteyshenkilö: Hannes Jesar (hannes.jesar@metropolia.fi

Tutustu tarkemmin: www.turbiini.net  

Taideyliopisto tarjoaa ylintä musiikin, kuvataiteen, teatterin ja tanssin koulutusta Suomessa. Oman taiteenalan korkeimman osaamisen lisäksi tehtävämme yliopiston tehtävänä on taata, että meiltä sieltä valmistuvilla taiteilijoilla on parhaat mahdolliset valmiudet toimia ammattilaisina muuttuvalla taidekentällä. Haluamme Taideyliopisto haluaa tukea koko taidekenttää uusiutumaan ja löytämään kestäviä ratkaisuja digitalisaation, moninaistuvien työnkuvien ja epävarman rahoituksen aikaansaamassa murroksessa. Siksi tuemme opiskelijoitamme, tutkijoitamme ja taidealan ammattilaisia autetaan taidelähtöisen yritys- ja innovaatiotoiminnan kehittämisessä. Kampusinkubaattorit-ohjelma täydentää ja tuo konkreettisen keinon ja yhteistyöalustan opiskelijoille tarjottavien työelämävalmiuksien ja yrittäjyyden opintoihin Taideyliopistossa. 

Yhteyshenkilönä toimii Kati Uusi-Rauva. Lisätiedot sähköpostitse osoitteeseen kati.uusi-rauva@uniarts.fi

Tutustu tarkemmin Uniarts Hubiin täällä.

Alkuvaiheessa yhteiskehittämisen teemoina ovat muun muassa ruokaketjun kestävät ratkaisut, terveys- ja elämätieteet, digitaaliset luovat alat, sekä kiinteistö- ja rakentamisala.

Lue lisää näistä uutisista:

Yrittämisen mahdollisuuksia edistetään Helsingin korkeakouluissa (julkaistu 3.10.2022)

Kampusinkubaattorit-ohjelma laajenee ja monipuolistuu – tavoitteena uusien yritysten synnyttäminen kaupungin ja korkeakoulujen yhteistyöllä (julkaistu 31.3.2022)

Helsingin kampuksille luodaan yrityshautomoiden verkosto – tavoitteena 100 uutta yritystä vuodessa (julkaistu 10.1.2022)

Yhteyshenkilö

Jussi Laineen kasvokuva

Jussi Laine, projektipäällikkö

jussi.laine@hel.fi