Koululaisten iltapäivätoimintaan ennätysmäärä hakijoita

Ensi lukuvuodelle 2023–2024 saimme 9 300 hakemusta koululaisten iltapäivätoimintaan. Käsittelemme hakemuksia parhaillaan ja postitamme päätökset juhannuksen jälkeisellä viikolla. Tarjoamme paikkaa kaikille hakuaikana hakeneille 1.–2-luokkalaisille. Iltapäivätoiminta alkaa lukuvuoden ensimmäisenä koulupäivänä.
Kuva: Jefunne Gimpel

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on ohjattua vapaa-ajan toimintaa 1.–2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille koulupäivän jälkeen. Toiminta pitää sisällään esimerkiksi leikkimistä ja yhdessäoloa kavereiden kanssa, ulkoilua ja liikkumista sekä pieniä retkiä lähiympäristöön. Toiminnan sisällöissä otetaan huomioon kunkin ryhmän tarpeet ja toiveet.

Perusopetusjohtaja Outi Salo kertoo, että hakemuksia iltapäivätoimintaan tuli tänä vuonna ennätysmäärä, 9 300 kappaletta. Eka- ja tokaluokkalaisia on ensi syksynä yhteensä 11 090. ”Hienoa, että näin moni pieni koululainen osallistuu toimintaan. Ohjattu ja mielekäs toiminta turvallisessa ympäristössä koulupäivän jälkeen tukee lapsen hyvinvointia ja sujuvoittaa perheiden arkea”, hän toteaa.

Iltapäivätoiminta alkaa lukuvuoden ensimmäisenä koulupäivänä elokuussa ja jatkuu lukuvuoden loppuun asti.

Kaikille hakuaikana hakeneille 1.–2-luokkalaisille tarjotaan paikkaa

Iltapäivätoimintaa järjestetään noin 250 toimintapaikassa eri puolilla kaupunkia, sekä kouluilla että koulujen läheisyydessä, esimerkiksi leikkipuistoissa ja seurakuntien tiloissa. Toiminnan järjestäjät määrittelevät toiminnan tarkemmat sisällöt omien vahvuuksiensa ja käytännön mahdollisuuksien perusteella.

Iltapäivätoimintapaikkaa tarjotaan hakuaikana hakeneille 1.–2.-luokkalaisille. Jos paikka ei järjesty juuri siitä toimintapaikasta, josta paikkaa on haettu, lapselle tarjotaan paikkaa toisesta alueen toimintapaikasta. Jos johonkin toimintapaikkaan on enemmän hakijoita kuin paikkoja, etusijalla ovat 1.-luokkalaiset ja erityisen tuen oppilaat.

Samanarvoisten hakemusten kesken suoritetaan tarvittaessa arvonta. Paikkoja jaettaessa ei ole merkitystä sillä, mihin aikaan hakuajan sisällä hakemus on lähetetty.

Tulojen perusteella voi hakea kuukausimaksun alentamista

Iltapäivätoiminnan kuukausimaksu on joko 100 tai 120 euroa, riippuen siitä, onko lapsi toiminnassa mukana kello 16:een vai kello 17:een saakka. Laskutuskausi alkaa elokuusta. Tulojen perusteella voi hakea maksujen alentamista, jolloin kuukausimaksu on puolet normaalista maksusta, tai maksun perimättä jättämistä, jolloin maksua ei tule ollenkaan.

Kuukausimaksujen alentamista voi hakea aikaisintaan elokuussa, kun lapsi on aloittanut iltapäivätoiminnassa. Hakemukseen tarvitaan ajantasaiset tulotiedot. Tulorajat ja lisätiedot löytyvät verkkosivulta hel.fi/iltapaivatoimintamaksut.

 

Vaikka hakuaika koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuodelle 2023–2024 on päättynyt, voi hakemuksen jättää. Hakuajan jälkeen tulleet hakemukset otetaan käsittelyyn elokuusta alkaen. Hakuajan ulkopuolella haettaessa paikan saaminen ei ole varmaa. Lisätietoja: hel.fi/iltapaivatoiminta.