Koronasta palautumisen määrärahaa kohdennetaan oppimisen tukeen sekä oppikirjoihin

Kaupunginhallitus päätti 10.1.2022 pidetyssä kokouksessa 17 miljoonan euron erillismäärärahasta koronasta palautumiseen niin varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa kuin 2. asteen oppilaitoksissa.
Lapsi tekemässä kotiläksyjä
Kuva: Marja Väänänen

Koronasta palautumisen määrärahaa on kohdennettu monipuolisesti Helsingissä. Rahaa on kohdennettu opetuksen tukijärjestelyihin, monikielisten ohjaajien lisäämiseen sekä oppilas- ja opiskelijahuoltoon. Lisäksi määrärahoja on käytetty henkilöstön palautumiseen sekä iltapäivätoimintaan.

”Tällä hetkellä meillä on käytettävissä määrärahaa vielä 550 000 euroa tälle vuodelle. Olemme päättäneet käyttää tämän rahan oppikirjoihin suomen- ja ruotsinkielisessä perusopetuksessa”, toteaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Satu Järvenkallas.

Oppikirjojen hankinnalla pyritään konkreettisesti tukemaan koronasta syntynyttä oppimisvajetta. ”Olemme kuulleet palautteen oppikirjojen tarpeellisuudesta digitalisaation keskellä. Koulut päättävät itsenäisesti toivotuista oppimateriaaleista, mutta haluamme tukea myös kirjojen hankintaa. Tiedotamme kouluja hankintaprosessista lähiaikoina”, toteaa Järvenkallas.