Hyppää pääsisältöön

Kaupunkistrategian toteutuminen etenee – riskejä luovat kustannustason nousu ja henkilöstön saatavuus

Helsingin kaupunkistrategiasta 2021–2025 on valmistunut vuoden 2022 kolmas yhteenveto strategian painopistealueiden tähänastisista onnistumisista ja haasteista. Kasvun paikka -kaupunkistrategiassa on 13 painopistealuetta.
Kaksi lasta hymyilee.
Kuva: Laura Dove

Painopistealueiden onnistumisia ovat olleet esimerkiksi:

Maailman paras ja yhdenvertaisin paikka oppia

 • Helsinki on käynnistänyt Bloomberg–Harvard -kehitysohjelman, jonka teemana on lasten ja nuorten turvallisuus kaupunkitilassa. 
 • Helsinki on edistänyt harrastamisen Suomen mallia (Lue lisää: Harrastamisen Suomen malli Helsingissä)

Kunnianhimoista ilmastovastuuta ja luonnonsuojelua

Helsinkiläisten hyvinvointi ja terveys paranevat

 • Ikääntyneiden toimintamahdollisuuksia on parannettu mm. pilotoimalla kulttuurisen vanhustyön alueellista yhteistyötä. 

Henkilöstölle vetovoimainen Helsinki

Toimiva ja kaunis kaupunki

 • Sitova tavoite kaavoittaa asuntokerrosalaa 700 000 kerrosneliömetriä, josta täydennysrakentamista vähintään 280 000 kerrosneliömetriä, on toteutumassa.
 • Keskustan kävelyverkoston laajentaminen ja elämyksellisyyden vahvistaminen etenee suunnitellusti. (Lue lisää: Keskustaan suunnitteilla uusia kävelyalueita ensi kesäksi, hel.fi 28.10.2022)

Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana

 • Epävarmuuksista huolimatta taloudellista toimeliaisuutta kuvaava palkkasummakertymä sekä yhteisöveron tuotto ovat Helsingissä selvästi viime vuotta korkeammalla tasolla.

Helsinki on houkutteleva osaajille ja yrityksille

Älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen

Painopistealueiden haasteita ovat olleet esimerkiksi:

Henkilöstölle vetovoimainen Helsinki

Toimiva ja kaunis kaupunki

 • Asuntotuotantotavoitetta, 7 000 aloitettua asuntoa, ei saavuteta. Kaupungin oma asuntotuotanto on jäämässä merkittävästi tavoitteesta. Ennustettu asuntoaloitusten määrä 585 tavoitteen olleessa 1 548. 

Kunnianhimoista ilmastovastuuta ja luonnonsuojelua

Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana

 • Kustannustason nousu heijastuu laajasti kaupungin toimintoihin ja vaikeuttaa talouden suunnittelua ja mm. investointihankkeiden toteuttamista. 

Älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen

 • Kaupungin palkanmaksussa on edelleen virheitä. Palkanmaksutilanteen tehotoimenpiteet on organisoitu vakauttamishankkeeksi. 

Helsinki on houkutteleva osaajille ja yrityksille

 • Yli kaksi vuotta työttömänä olleiden määrä kasvaa edelleen. 
 • Ulkomaisia yöpymisiä on edelleen noin 40 prosenttia vähemmän kuin ennen pandemiaa 2019.

Kaupunkistrategian toteutumiseen vaikuttavia riskejä ovat mm. muutokset kansainvälisessä turvallisuusympäristössä, kustannusten nousu, palvelujen riittävyys kriisitilanteiden jatkuessa, sähkön hinta sekä henkilöstöpula.

Strategiaa seurataan säännöllisesti ja läpinäkyvästi

Kaupunkistrategian toimeenpanoa seurataan jatkuvasti osana vuosittaista talouden ja toiminnan seurantaa. Ensi kesänä valtuustokauden puolivälissä strategian edistymisestä raportoidaan kaupunginvaltuustolle.

Kaupunkistrategian toteutumista seurataan läpinäkyvästi ja julkisesti kaupungin verkkosivuilla. Kaupunkistrategiaan voi tutustua täällä.