Hyppää pääsisältöön

Helsinki tukee ja kehittää matkailun ja tapahtumien kestävyyttä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa

Helsinki haluaa olla maailman kestävin ja älykkäin matkailukohde. Tavoitteita tukevat uusi Helsingin matkailun ja tapahtumien toimintaohjelma sekä matkailuyritysten kestävyyttä edistävä hanke. Toimintaohjelmassa linjataan erityisesti kaupungin toimijoiden eri rooleja kasvun ja uudistumien mahdollistajana ja välittäjänä. Kestävää nostetta matkailuyrityksiin -hanke haluaa puolestaan vahvistaa yritysten tiedolla johtamisen osaamista, kestävyyttä ja huomioida eri kohderyhmien tarpeita matkailussa.
Helsinki haluaa olla maailman kestävin matkailukohde.  Kuva: Julia Kivelä
Helsinki haluaa olla maailman kestävin matkailukohde. Kuva: Julia Kivelä

- Tavoitteemme on, että toimialan yritykset voisivat avullamme kasvaa ja uudistua ja siten lisätä kaupungin vetovoimaa, tiivistää Helsingin matkailupäällikkö Nina Vesterinen.

Helsingin matkailun ja tapahtumien toimintaohjelma toteuttaa kolmea strategista päätavoitetta. Ne ovat:

Helsinki on elävä ja kansainvälisesti vetovoimainen matkailu- ja tapahtumakaupunki

Matkailijat kiinnittävät enenevässä määrin huomiota matkailun kestävyyteen. Helsinki haluaakin profiloitua vastuullisena matkailukohteena, sillä kestävyys on tulevaisuuden matkailun elinehto. Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi-hanke tukee tavoitetta tarjoamalla tukea ympäristösertifikaatin suorittamiseen. Sertifikaatin avulla yritykset pääsevät toteuttamaan kestävää kehitystä käytännössä.

- Hankkeen keskeisimmät tavoitteet ovat tiedolla johtamisen kehittäminen, kestävien matkailutuotteiden ja -palveluiden tuotteistaminen ja niiden kansainvälinen markkinoinnin pilotointi. Syksyllä järjestetään useampi kehitystyöpaja matkailuyrityksille, joita kiinnostaa palveluiden kestävä tuotteistaminen. Työpajoissa on vielä tilaa kiinnostuneille, kertoo hankkeen projektipäällikkö Jonna Pitkänen.

Helsinki on kansainvälisesti kestävyyden edelläkävijä ja ratkaisija matkailu- ja tapahtuma-aloilla

Helsingin tavoitteena on olla maailman kestävin matkailukohde. Tämä tarkoittaa, että myös yritysten toiminnan on oltava kestävää.  Kaupunki tarjoaa matkailu- ja tapahtuma-alan toimijoille työkaluja tavoitteeseen pääsemiseen.

Matkailupäällikkö Vesterisen mukaan tutkimukset osoittavat, että yritykset, jotka toimivat kestävämmin ovat myös kilpailukykyisempiä, sillä kestävyys brändinä lisää liikevaihtoa ja tuo tunnettuutta. Vesterisen mukaan tuottavuus ja kestävyys eivät olekaan ristiriidassa keskenään, kuten joskus ajatellaan. Taloudellinen kestävyys on osa kestävää kokonaisuutta yhdessä sosiaalisen, kulttuurisen ja ympäristön kestävyyden kanssa. Lisäksi kestävät yritykset kiinnostavat työnhakijoita, joten kestävyys on valtti työntekijöiden houkuttelun kannalta.

Helsingin kaupunki tarjoaa konkreettisia työkaluja, jotka auttavat kestävyyden edistämisessä: kansallisesti käytössä olevan hiilijalanjälkilaskurin luomisessa Helsingin kaupungilla on ollut tärkeä rooli. Lisäksi kaupunki tarjoaa sparraussessioita Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -polulla ja tukee yrityksiä ympäristösertifikaatin hankinnassa.

Helsinki on älykäs vierailukohde ja toimiva tapahtumakaupunki

Helsinki haluaa painottaa tiedolla johtamista. Tämä tarkoittaa asiakkaiden parempaa ymmärrystä ja siten kohdistetumpia tuotteita sekä tehokkaampaa markkinointia. Helsinki haluaa olla myös rakentamassa matkailuyritysten tiedolla johtamisen toimintamallia, jotta matkailuyritykset voisivat hyödyntää dataa tehokkaammin oman liiketoiminnan kehittämisessä. Marras-joulukuussa järjestetään useita työpajoja, johon kaupunki kutsuu matkailutoimijoita laajasti mukaan.

Matkailutoimijat hyödyntävät erilaisia datalähteitä jo runsaasti, mutta vailla yhtenäisiä käytänteitä. Tätä ollaan ratkaisemassa juuri käynnistymässä olevalla ohjelmistoratkaisutyöllä, missä tavoitteena on muun muassa kerätä matkailuun liittyvää dataa yhteen ja visualisoida se.

Kestävämmän matkailun edistäminen syntyy lopulta kaupungin ja yrittäjien välisen yhteistyön tuloksena. Vesterinen kiteyttääkin yhteistyön ja sen tavoitteet kahteen sanaan: ”Yhdessä enemmän”.

Lisätietoa Kestävää nostetta matkailuyrityksiin -hankkeesta https://www.kestavaanostetta.fi/ .

Lisätietoa Helsingin matkailun ja tapahtumien toimintaohjelmasta.

Artikkeli on alunperin julkaistu Yritystä Stadiin -lehdessä 2.11.2022.