Helsingin alustava tilinpäätös: Vuosi 2022 toteutui kasvaneen verokertymän myötä talousarviota parempana

Helsingin kaupungin vuoden 2022 tilinpäätöksen ennakkotiedot ovat valmistuneet. Kasvaneen verokertymän ansiosta tilinpäätös tulee toteutumaan talousarviota parempana.
Parantuneen työllisyyden myötä kunnallisveroa tilitettiin Helsingille hieman yli kolme miljardia euroa, mikä on 79 miljoonaa enemmän kuin talousarviossa oletettiin. Tilinpäätöksen tiedot ovat alustavia, ja ne tarkentuvat vielä, kun tilinpäätöksen valmistelu etenee. Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöstä 20. maaliskuuta. Kuva: Paavo Jantunen
Parantuneen työllisyyden myötä kunnallisveroa tilitettiin Helsingille hieman yli kolme miljardia euroa, mikä on 79 miljoonaa enemmän kuin talousarviossa oletettiin. Tilinpäätöksen tiedot ovat alustavia, ja ne tarkentuvat vielä, kun tilinpäätöksen valmistelu etenee. Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöstä 20. maaliskuuta. Kuva: Paavo Jantunen

Koronapandemian aiheuttamista häiriöistä palautuminen heijastui vuonna 2022 työmarkkinoille. Työllisyys parani ja tehtyjen työtuntien määrä kasvoi Helsingissä 4 prosentilla edellisvuodesta.  Tämä paransi myös verokertymää. 

Parantuneen työllisyyden myötä kunnallisveroa tilitettiin Helsingille hieman yli kolme miljardia euroa, mikä on 79 miljoonaa enemmän kuin talousarviossa oletettiin. Kunnallisverokertymä kasvoi 7,4 prosenttia vuodesta 2021. 

Yhteisöjen verotettava tulo kasvoi vuonna 2022 koko maassa huomattavasti valtion syksyllä 2021 tekemää arvioita enemmän. Yhteisöveroa tilitettiin Helsingille 775 miljoonaa euroa, mikä oli 6,7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021. 

Vuosikate talousarviota parempi, mutta edellisvuotta alempi

Helsingin kaupungin alustavan tilinpäätöksen mukaan vuosikate oli 733 miljoonaa euroa. Kate on siten 336 miljoonaa euroa talousarviota parempi jääden kuitenkin hieman edellisvuoden tasosta. Vuosikatetta paransivat budjetoitua korkeammat verotulot. Vuosikate tarkoittaa tulorahoitusta, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin palvelujen rahoittamisen jälkeen.

Kaupungin ulkoiset toimintatulot pienenivät 13 prosenttia ja menot kasvoivat vain kaksi prosenttia. Tuloja pienensi ja menojen kasvua hillitsi koronasta aiheutuneiden kustannusten ja valtiolta saatujen avustusten pieneminen sekä Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) toimintojen siirtyminen Kaupunkiliikenne Oy:n toiminnoiksi. Yhtiöittämisen myötä kyseiset tulot ja menot eivät kirjautuneet enää täysimääräisesti kaupungille vuonna 2022. 

Vuonna 2022 korona aiheutti aiempaa vähemmän tulonmenetyksiä ja lisämenoja. Helsinki sai valtionavustusta koronan vaikutusten tasoittamiseksi. Valtion avustukset kattoivat 3/4 kuluista, kattamattomia kuluja jäi noin 24 miljoonaa euroa. Venäjän hyökkäyssotaa pakenevien ukrainalaisten palveluista muodostui noin 5 miljoonan euron lisämenot vuonna 2022.

Investointeja toteutettiin vertailukelpoisesti 767 miljoonalla eurolla 

Helsingin tilinpäätökseen 2022 kirjautuva investointitaso ei ole vertailukelpoinen edellisvuosiin HKL:n yhtiöittämisestä johtuen. Kaupungin ja liikelaitosten investointimenot olivat 1 032 miljoonaa euroa. Kun yhtiöittäminen huomioidaan, on taso vertailukelpoisesti 767 miljoonaa euroa, mikä on 107 miljoonaa alle talousarvion. Rakennuskustannusten ja tarjoushintojen nousu siirsivät investointien toteutuksia tulevalle vuodelle.

Toiminnan ja investointien rahavirta oli tilinpäätöksessä 485 miljoonaa euroa. Aikaisempien vuosien kanssa vertailukelpoinen toiminnan ja investointien rahavirta oli -8 miljoonaa euroa alijäämäinen (-90 miljoonaa euroa vuonna 2021). HKL:n toimintojen yhtiöittämiseen liittyvästä omaisuuden siirrosta aiheutui investointimenoja ja omaisuuden luovutustuloja. Toiminnan ja investointien rahavirta toteutui kuitenkin huomattavasti parempana kuin talousarviossa oletettiin paremman vuosikatteen ja matalamman investointitason seurauksena. Investointien tulorahoitusprosentti nousi 97 prosenttiin. Investointien tulorahoitusprosentti kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella eli vuosikatteella. 

Lainakanta asukasta kohti 1 430 euroa

Vuonna 2022 Helsinki nosti uutta lainaa 115 miljoonaa euroa. Lainakanta vuoden 2022 lopussa oli 951 miljoonaa euroa, eli se kasvoi 38 miljoonaa euroa vuodesta 2021. Asukasta kohti lainaa oli 1 430 euroa.

Tilinpäätöksen tiedot ovat alustavia, ja ne tarkentuvat vielä, kun tilinpäätöksen valmistelu etenee. Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöstä 20. maaliskuuta.

Taustatietoa: Helsingin kaupungin tilinpäätöksen rahoituslaskelman tunnuslukujen vertailukelpoisuus

HKL:n toiminnan yhtiöittämisen myötä Helsingin kaupungilta Kaupunkiliikenne Oy:lle siirtyi HKL:n omistuksessa ja taseessa ollut omaisuus ja sopimukset varoineen ja velkoineen (metron infra- ja liikennöintisopimuksiin liittyviä toimintoja lukuun ottamatta).

Omaisuuserät siirtyivät yhtiölle kirjanpitoarvosta. Siirtyneen omaisuuden kirjanpidollinen arvo oli 758 miljoonaa euroa. Siirrosta aiheutui kirjanpidollisesti kertaluonteisesti pysyvien vastaavien luovutustuloja ja osakkeiden merkinnästä johtuen investointimenoja sekä omaisuuden siirrosta velkaa yhtiön ja kaupungin välille. Siirtyvään omaisuuteen liittyen kaupunki merkitsi osakkeita 265 miljoonalla eurolla ja Kaupunkiliikenne Oy:n ja kaupungin välille muodostui 493 miljoonan euron suuruinen velka (antolainoiksi kirjautuva perustamislaina). Omaisuuden siirrosta ei syntynyt merkittävää rahavirtaa kaupungin ja yhtiön välille vuoden 2022 tilinpäätöksessä.