Hyppää pääsisältöön

Annantalon taideopetus uudistuu – entistä useampi lapsi ja nuori pääsee Annantalon taideopetuksen pariin

Annantalon taidekasvatustoiminta muuttuu ympärivuotiseksi ja iltakurssitoiminnasta tulee syksystä 2023 lähtien nykyistä lyhytkestoisempaa. Uudistuksen myötä Annantaloon suunnitellaan perustettavan 12 taidekasvattajan vakanssia.
Annantalon taideopetuksen palveluita uudistetaan syksystä 2023 lähtien. Kuva: Maarit Hohteri
Annantalon taideopetuksen palveluita uudistetaan syksystä 2023 lähtien. Kuva: Maarit Hohteri

Annantalo on lasten ja nuorten taidekeskus, joka tuottaa lastenkulttuuripalveluja helsinkiläisille lapsille ja nuorille sekä heidän aikuisilleen. Annantalon taideopetuksen palveluita uudistetaan syksystä 2023 lähtien. Tavoitteena on kehittää Annantalon toimintaa saavutettavammaksi siten, että yhä useammalla helsinkiläisellä lapsella ja nuorella on tulevaisuudessa mahdollisuus kokeilla taidelajeja tai harrastaa taidetta Annantalossa.

Koulupäivän aikainen taideopetus jatkuu, iltakurssitoiminta uudistuu

Annantalo tarjoaa monitaiteista taideopetusta helsinkiläisille koululaisille koulupäivän osana ja iltakursseina sekä vapaa-ajan työpajoina että työpajapäivinä. Koulupäivän aikana tapahtuva taideopetus jatkuu, sillä se vastaa hyvin koulujen taideopetuksen tarpeisiin.

Annantalon iltakurssitoiminnan ja vapaa-ajan työpajojen kohdentumista muutetaan siten, että entistä useampi lapsi tai nuori pääsee mukaan. Tämän vuoksi syyslukukaudesta 2023 lähtien Annantalon iltakurssitoiminta on lyhytkestoisempaa ja sisältää myös kokeiluja mahdollistavia lyhytkursseja. Jos lapsi tai nuori on kiinnostunut jostain taidelajista ja haluaisi kokeilla tätä ennen pitkäkestoisempaan harrastamiseen sitoutumista, on se vastaisuudessa Annantalossa mahdollista. Eli pitkäkestoinen, vuodesta toiseen jatkuva harrastustoiminta muutetaan ja tilalle tulee erimuotoisia kursseja. Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten tilannetta tarkastellaan erikseen: heidän kohdallaan ei välttämättä ole muualla mahdollisuutta pitkäkestoiseen harrastamiseen.

– Muutoksen tarve on ollut olemassa jo pitkään, koska Annantalon iltakursseihin kohdistuva kysyntä on ollut suurta. Joka vuosi kymmeniä, jopa mahdollisesti satoja perheitä jää ilmoittautumisten ulkopuolelle. Saavutettavuus ja mahdollisimman laaja osallistuminen ovat Annantalon taideopetuksen uudistuksen johtotähtinä. Uudistettavan iltakurssitoiminnan tavoitteena on, että nykyistä laajempi ja monimuotoisempi joukko helsinkiläisiä lapsia ja nuoria pääsee nauttimaan Annantalon toiminnasta, Annantalon johtaja Pirjetta Mulari avaa muutosta. 

Uudistuksen tavoitteena on tukea myös taideopetuksen ekosysteemiä Helsingissä. Helsingissä on yli 40 taiteen perusopetuksen oppilaitosta. Ne tarjoavat lapsille ja nuorille pidempikestoisempaa taideopetusta. 

Perustettavaksi suunnitellaan 12 taidekasvattajan vakanssia

Annantalossa on työskennellyt vuosittain noin 40 määräaikaista taidekasvattajaa määräaikaisissa työsuhteissa erilaisilla osa-aikaprosenteilla. Annantalon taideopetuksen uudistamisen yhteydessä Annantalo tarjoaa vastaisuudessa taidekasvatuspalveluja ympärivuotisesti. Tämä edellyttää sitä, että Annantalossa työskentelisi vastaisuudessa vakinaisia kokoaikaisia taidekasvattajia. Uusiin perustettaviin vakinaisiin kokoaikaisiin tehtäviin tultaisiin suunnitelman mukaan valitsemaan 12 taidekasvattajaa sisäisellä ilmoittautumisella, joka kohdennetaan keväällä 2023 Annantalossa työsuhteessa oleviin taidekasvattajiin.

Lisätietoja antaa:
Pirjetta Mulari, Annantalon johtaja
pirjetta.mulari@hel.fi , puh. 09 3103 7174