Perhekuntoutus

Perhekuntoutus tarjoaa tukea arjen hallintaan perheen kotona tai perhekuntoutuskeskuksessa.

Perhekuntoutus auttaa vahvistamaan vanhemman ja lapsen vuorovaikutusta, vanhemmuutta sekä perheen voimavaroja ja arjen hallintaa.

Perhekuntoutuksessa työskentelee muun muassa sosiaaliohjaajia, ohjaajia, sairaanhoitaja, toimintaterapeutti, psykologi ja vastaava ohjaaja. Teemme yhteistyötä vastuusosiaalityöntekijöiden ja muiden lapsen arjessa toimivien työntekijöiden kanssa.

Perhekuntoutus perustuu perheen ja sosiaalityöntekijän yhdessä tekemään suunnitelmaan. Sosiaalityöntekijä ohjaa perheen palveluun. Perhekuntoutuksen muoto valitaan yksilöllisen tarpeen mukaan.

Palvelu on maksutonta.

Perhekuntoutuksen muodot ja yhteystiedot

Ympärivuorokautinen perhearviointi on tarkoitettu perheille, joissa on alle kouluikäisiä lapsia, tai raskaana olevalle vanhemmalle. 

Perhearvioinnin tavoitteena on arvioida perheen tilannetta kodin ulkopuolella turvallisissa olosuhteissa. 

Vanhemmat osallistuvat aktiivisesti arviointityöskentelyyn. Vanhemmat ja lapset ovat yhdessä koko arvioinnin ajan. Perhearviointi on laitosmuotoista ja kestää keskimäärin 30 vuorokautta.   

Yhteystiedot: 

p. 09 310 42460  

Käyntiosoite: Sofianlehdonkatu 11,  Helsinki  

Postiosoite: PL 60660, 00099 Helsingin kaupunki  

Päivämuotoinen perhekuntoutus on tarkoitettu esimerkiksi vauvaperheille ja perheille, joissa lapsella on neuropsykiatrista oireilua. 

Tarjoamme päivämuotoista perhekuntoutusta perheen kotona ja omassa toimintaympäristössä.  

Yhteystiedot: 

p. 09 310 46767 

Käyntiosoite: Retkeilijänkatu 4, 00980 Helsinki 

Postiosoite: PL 98851, 00099 Helsingin kaupunki 

Ympärivuorokautinen perhekuntoutus on laitosmuotoista, kokonaisvaltaista perheen kuntoutusta.

Kuntoutuksessa painotetaan vanhemmuuden ja perheen vuorovaikutuksen vahvistamista. 

Perhe asuu Oulunkylän perhekuntoutuskeskuksessa omassa asunnossaan ennalta sovitun ajan, keskimäärin kaksi kuukautta.  

Yhteystiedot: 

p. 09 310 24030 

Käyntiosoite: Harjantekijäntie 2, 00640 Helsinki 

Postiosoite: PL 64850, 00099 Helsingin kaupunki