Sähköiset tuoteluettelot

Helsingin kaupungilla on käytössä sähköinen tilausjärjestelmä Basware Purchase Management.

Hankintasopimusten mukaisista tuotteista toivotaan sähköisiä tuoteluetteloita, joita kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto vastaanottaa yhteistyössä Basware Oyj:n kanssa.

Ennen sähköisten tuoteluetteloiden toimittamista on sisällöstä aina sovittava kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston kanssa. Tämän jälkeen sovitaan Basware Oyj:n kanssa, minkälaisessa muodossa tuoteluettelot toimitetaan.

Basware Oyj suosittaa toimittajia tuottamaan tuoteluettelot joko xml-muodossa tai Basware Catalog Feeder -sovelluksen avulla, jonka käyttö on toimittajalle ilmaista. Tuotteet tulee määritellä UNSPSC-koodien mukaisiin tuoteryhmiin. Ohjeet tuoteluetteloiden tuottamisesta sekä UNSPSC-tuoteryhmämäärittelystä saatte Basware Oyj:ltä.

Yhteystiedot:

Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia, talous- ja suunnitteluosasto, hankinnat ja kilpailuttaminen
sähköposti: hankinnat (at) hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
 

Basware Oyj
SaaS-palvelut
puh. 0209 3410 240
sähköposti: saas.helpdesk (at) basware.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)