Ennakkoäänestys 29.5.–4.6.

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys on 29.5.–4.6.2024. Jokainen äänioikeutettu saa äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa. Helsingissä on 36 yleistä ennakkoäänestyspaikkaa.

Tällä sivulla

Äänioikeutetuille lähetettäviin ilmoituskortteihin liitetään luettelo äänioikeutetun omassa vaalipiirissä olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista osoitteineen ja aukioloaikoineen. Ilmoituskortti lähetetään sähköisesti niille äänioikeutetuille, jotka ovat rekisteröityneet Suomi.fi-palveluun. Muille äänioikeutetuille ilmoituskortti lähetetään perinteiseen tapaan postitse.

Henkilöllisyys on todistettava ennakkoäänestyspaikalla vaalivirkailijalle. Tämän vuoksi henkilöllisyystodistuksen on oltava mukana.

Hae lähintä ennakkoäänestyspaikkaa:

Ennakkoäänestyspaikat Helsingissä | Helsingin kaupunki

Helsingin kaupungin yleiset ennakkoäänestyspaikat(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)(pdf)

Lähin äänestyspaikka palvelukartalla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys -kuulutus(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Äänestäminen ulkomailla

Ulkomailla ennakkoäänestyspaikoiksi määrätyissä Suomen edustustoissa ennakkoäänestysaika on lyhyempi kuin kotimaassa. Europarlamenttivaaleissa voi äänestää ennakkoon ulkomailla 29.5.–1.6.2024.

Ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut sekä muut ennakkoäänestysaikana ja vaalipäivänä ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut voivat äänestää ulkomailta kirjeitse.

Lisätietoa ulkomailla äänestämisestä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) ja ulkomaiden kirjeäänestyksestä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Äänestäminen kotona

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää samassa taloudessa asuva omaishoitaja, jos hän on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen ja hän on äänioikeutettu Helsingissä. Muu äänioikeutetun perheenjäsen, joka ei täytä kotiäänestykselle säädettyjä edellytyksiä, ei voi äänestää kotiäänestyksessä.

Kotiäänestykseen täytyy ilmoittautua etukäteen. Ilmoitus kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen määräaikaa, joka europarlamenttivaaleissa umpeutuu 28.5.2024 klo 16. Äänestäjä ei voi ilmoittautua kotiäänestykseen ennakkoäänestysaikana.

Määräajan umpeutumisen jälkeen ilmoittautumisia ei voida ottaa vastaan.

Helsinkiläiset voivat tehdä ilmoittautumisen Helsingin kaupungin keskusvaalilautakunnan toimistoon puhelimitse, sähköpostitse tai postittamalla kotiäänestyksen ilmoittautumislomakkeen(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Lisätietoa kotona äänestämisestä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Äänestäminen laitoksessa

Jos äänioikeutettu on ennakkoäänestyksen aikaan hoidettavana sairaalassa tai ympärivuorokautista hoitoa antavissa sosiaalihuollon toimintayksiköissä (esimerkiksi vanhainkodissa, hoivakodissa, palvelutalossa) tai otettu rangaistuslaitokseen, hän voi äänestää ennakkoon laitosäänestyksessä. Laitosäänestyksen hoitavat vaalitoimikunnat, jotka on asetettu nimenomaan laitosäänestystä varten.

Lisätietoa äänestämisestä laitoksessa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)