Ennakkoäänestys 22.–28.3.2023

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys on 22.–28.3.2023. Ennakkoäänestyksessä jokainen äänioikeutettu saa äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa. Helsingissä on 35 yleistä ennakkoäänestyspaikkaa.

Tällä sivulla

Ennakkoäänestyspaikat Helsingissä, osoitteet ja aukioloajat

Vaalit.fi-sivuston listaus Helsingin ennakkoäänestyspaikoista 22.-28.3.2023 (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) 

Ennakkoäänestyspaikat, osoitteet ja aukioloajat hel.fi-sivuilla

Helsingin kaupungin yleiset ennakkoäänestyspaikat (.pdf)

Äänioikeutetuille lähetettäviin ilmoituskortteihin liitetään luettelo äänioikeutetun omassa vaalipiirissä olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista osoitteineen ja aukioloaikoineen. Ilmoituskortti lähetetään sähköisesti niille äänioikeutetuille, jotka ovat rekisteröityneet Suomi.fi-palveluun. Muille äänioikeutetuille ilmoituskortti lähetetään perinteiseen tapaan postitse.

Henkilöllisyys on todistettava ennakkoäänestyspaikalla vaalivirkailijalle. Tämän vuoksi henkilöllisyystodistuksen on oltava mukana.

Lisätietoja ennakkoäänestyksestä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Eduskuntavaalien Helsingin ennakkoäänestyspaikat 22.-28.3.2023 palvelukartalla

Eduskuntavaalien Helsingin ennakkoäänestyspaikat 22.-28.3.2023 palvelukartalla - Avaa kartta suurempana (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Äänestäminen ulkomailla

Ulkomailla ennakkoäänestyspaikoiksi määrätyissä Suomen edustustoissa ennakkoäänestysaika on lyhyempi kuin kotimaassa. Eduskuntavaaleissa voi äänestää ennakkoon ulkomailla 22.–25.3.2023.

Ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut sekä muut ennakkoäänestysaikana ja vaalipäivänä ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut voivat äänestää kirjeitse ulkomailta.

Lisätietoa ulkomailla äänestämisestä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) ja ulkomaiden kirjeäänestyksestä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Äänestäminen kotona

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Kotiäänestykseen täytyy ilmoittautua etukäteen. Ilmoitus kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen määräaikaa, joka eduskuntavaaleissa umpeutuu 21.3.2023 klo 16.  Määräajan umpeutumisen jälkeen ilmoittautumisia ei voida ottaa vastaan.

keskusvaalilautakunnan toimistoon puhelimitse, sähköpostitse tai postittamalla kotiäänestyksen ilmoittautumislomakkeen (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Lisätietoa kotona äänestämisestä (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Äänestäminen laitoksessa

Jos äänioikeutettu on ennakkoäänestyksen aikaan hoidettavana sairaalassa tai ympärivuorokautista hoitoa antavissa sosiaalihuollon toimintayksiköissä (esimerkiksi vanhainkodissa, hoivakodissa, palvelutalossa) tai otettu rangaistuslaitokseen, hän voi äänestää ennakkoon laitosäänestyksessä. Laitosäänestyksen hoitavat vaalitoimikunnat, jotka on asetettu nimenomaan laitosäänestystä varten.

Lisätietoa äänestämisestä laitoksessa (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)