Hyppää pääsisältöön

Palveluverkon suunnittelu

Lapsi varhaiskasvatuksesta perusopetukseen -palveluverkkosuunnittelun periaatteet

Miksi palveluverkkosuunnittelun periaatteet uudistetaan?

Palveluverkkosuunnittelun periaatteita aloitettiin uudistaa, sillä varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa on omat, erilliset alueesa. Varhaiskasvatus on jaettu 10 alueeseen ja perusopetus viiteen ja esiopetuksellakin on oma aluejakonsa. Se vaikeutti lähipäiväkoti- ja lähikouluperiaatteen toteuttamista, lapsimäärän ennakointia sekä aiheutti epäselvyyttä, mistä päiväkodista lapsi siirtyy mihinkin esiopetuspaikkaan ja myöhemmin kouluun.

Kaupungin päiväkotien ja koulujen tilojen yhteiskäytössä on kehitettävää. Yhteinen tietopohja ja tietojärjestelmä puuttuvat. Alueellisen yhdenvertaisuuden toteutumiselle ei ole määritelty tavoitteita ja palvelut jakautuvat epätasaisesti kaupungissa.  

Uudistuksen taustalla on Helsingin kaupunkistrategian linjaukset. 

Tavoitteena on 

  • suomenkielisen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen yhteiset alueet
  • varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluja ja palveluntarvetta tarkastellaan yhdessä yhteisellä alueella
  • toteuttaa lähipäiväkoti- ja lähikouluperiaatetta
  • vähentää opinpolun aikaisia siirtymiä
  • yhtenäistää palvelutarjontaa eri alueilla kaupungissa  
  • lisätä lasten tasavertaisten mahdollisuuksien toteutumista
  • hillitä eriarvoistumiskehitystä kaupungissa.