Toimenpidelupa

Tarvitset toimenpideluvan esimerkiksi pienen talousrakennuksen rakentamiseen, useisiin korjaus- ja muutostöihin sekä maalämpö- tai jätevesijärjestelmän rakentamiseen.

Tällä sivulla

Rakennusluvan sijasta rakentamiselle voidaan hakea toimenpidelupa, jos kyseessä on pieni talousrakennus tai muu rakennelma. Toimenpidelupa tarvitaan myös korjaus- ja muutostöihin, kuten joihinkin julkisivutoimenpiteisiin ja asuinhuoneistojen yhdistämiseen ja jakamiseen silloin, kun hankkeessa ei pureta tai muuteta kantavia rakenteita. Myös maalämpö- tai jätevesijärjestelmän rakentaminen edellyttävät toimenpidelupaa.

Rakennusjärjestys vapauttaa tietyt toimenpiteet toimenpideluvan hakemisesta. Tarkista Ohjeita rakennushankkeisiin -sivuilta, tarvitaanko hankkeeseesi lupaa.

Hae lupa ennen hankkeen aloittamista. Hankkeen sujuvuuden varmistamiseksi on aina hyvä käydä ennakkoneuvottelu hankkeesta ennen lupahakemuksen jättämistä. Ennakkoneuvottelua pyydetään Lupapisteen neuvontapyynnön kautta. Vähäisissä toimenpiteissä ennakkoneuvottelulla voidaan varmistaa, riittääkö kaupunkikuvallinen lausunto toimenpideluvan sijaan.

Lupien hinnat ja käsittely

Rakentamisen luvat ja lausunnot ovat pääosin maksullisia. 

Katso kaikki maksut:

Helsingin rakennusvalvontataksa 2022 (pdf).

Helsingin rakennusvalvontataksa 2023 (pdf). 

Hakija saa päätöksen hyväksymisestä Lupapisteeseen. 

Lupapäätökset ovat virallisesti nähtävissä 14 vuorokautta. Tänä aikana on mahdollisuus tehdä oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle.

Rakennusvalvonnan julkipanolistan näet Lupapisteestä Julkipano -palvelusta  (ei vaadi kirjautumista). 

Lupapäätökset löydät verkkosivulta:  

Voit tutustua julkipanolistaan ja päätöksiin myös Kaupunkiympäristötalon aulassa osoitteessa Työpajankatu 8.

​Lupa on lainvoimainen, jos päätöksestä ei ole tehty oikaisuvaatimuksia tai valituksia. Ympäristö- ja lupajaoston oikaisuvaatimusta koskevasta päätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 14 tai 30 päivää.

Voit aloittaa rakennustyöt vasta, kun lupa on lainvoimainen. Rakennusluvan saaneet työt pitää aloittaa 3 vuoden kuluessa ja rakentamisen tulee olla valmis 5 vuoden kuluessa luvan lainvoimaisuudesta. Toimenpideluvan, purkamisluvan tai maisematyöluvan mukaiset työt tulee tehdä 3 vuoden aikana.

Hae luvalle jatkoaikaa luvan voimassaoloaikana. Sen jälkeen joudut hakemaan lupaa uudestaan.

Helsingissä kaikki rakentamisen luvat haetaan sähköisesti Lupapiste-palvelussa . Myös yleinen ja hankekohtainen ohjaus ja neuvonta tehdään ensisijaisesti Lupapisteen kautta. Hakemukseen ja rakentamisen aikaiseen valvontaan liittyvät asiakirjat toimitetaan sähköisessä muodossa Lupapisteeseen.

Näin aloitat ja kysyt neuvoa Lupapisteessä

  1. Rekisteröidy palveluun ensimmäisellä kerralla. Jatkossa kirjaudut sähköpostiosoitteella ja salasanalla.

  2. Kirjoita katuosoite, jossa hanke sijaitsee.

  3. Kysy neuvoa painamalla "Kysy neuvoa" -painiketta sivun oikeassa yläkulmassa. 

  4. Kirjoita lyhyt kuvaus hankkeesta ja kysymyksesi. Sinut ohjataan oikealle asiantuntijalle. 

Neuvonnan jälkeen voit muuttaa neuvontapyynnön lupahakemukseksi.

Tarvitsetko apua Lupapisteen käyttöön?

Lupapisteen käyttöohjeesta löydät ohjeita muun muassa rekisteröitymiseen ja kirjautumiseen, uuden hakemuksen ja neuvontapyynnön tekemiseen, neuvontapyynnön muuttamiseen lupahakemukseksi tai hakemuksen jättämiseen.

Teknistä tukea Lupapisteen käyttöön saat tarvittaessa tukipyyntölomakkeella .