Helsingin rakennusvalvonta ja muita kaupunkiympäristön toimialan palveluja on kiinni 10.-30.7.2023

Sulkuaikana rakennusvalvonta ei järjestä ennakkoneuvotteluita tai käsittele lupia.

Lisäksi kiinni ovat rakennusvalvonnan arkisto ja ajanvarauksiin liittyvät palvelut, maa- ja kallioperään liittyvä asiakaspalvelu sekä maalämpöön liittyvä naapurin suostumusten käsittely, jos naapurina on Helsingin kaupunki.

Kaupunkimittauspalvelut on pääosin suljettu 17.–30.7.2023.

Sulun aikana tehdään vain poikkeuksellisen kiireelliset työt. Asiakaspalvelu on avoinna normaalisti.

Rakennuslupa ja lausunto

Rakennuslupa tarvitaan esimerkiksi uuden rakennuksen rakentamiseen, rakennuksen laajentamiseen tai suuriin korjaushankkeisiin. Jos kyse on vähäisestä rakennus- tai taloteknisestä korjauksesta tai muutoksesta ei rakennuslupaa tarvita vaan voidaan tehdä lausunto.

Tällä sivulla

Tarvitset rakennusluvan, kun rakennat uuden rakennuksen tai laajennat rakennusta, lisäät olemassa olevan rakennuksen kerrosalaa, muutat rakennuksen käyttötarkoitusta olennaisesti tai toteutat ison korjaushankkeen.

Hankkeeseen vaaditaan rakennuslupa, jos työllä on vaikutusta käyttäjien turvallisuuteen tai terveyteen. Esimerkiksi ullakkorakentamiseen, linjasaneeraukseen ja saunan rakentamiseen tarvitset rakennusluvan.

Rakennuslupaa edellyttävästä hankkeesta tulee aina käydä ennakkoneuvottelu. Ennakkoneuvottelua pyydetään Lupapisteen neuvontapyynnön kautta.

Vähäisissä rakennus- ja taloteknisissä korjaus- ja muutostoimenpiteissä, kuten uuden oviaukon tekemisessä tai takan ja hormin rakentamisessa voidaan tapauskohtaisesti arvioida, riittääkö lausunto vai tarvitaanko hankkeeseen rakennuslupa.

Lupapisteen hakemuksessa voit kirjata hankkeen kuvaukseen, että haet Z-lausuntoa. Kun hakemus on täytetty ja siihen liittyvät liitteet ja suunnitelmat tallennettu Lupapisteeseen, hankkeen piirustukset laatinut suunnittelija varaa ajan alueen tarkastusinsinöörille. Tarkastusinsinööri arvioi tapaamisessa, riittääkö lausunto vai tarvitaanko rakennuslupa.

Hae rakennuslupa ja lausunto ennen rakennushankkeen aloittamista.

Hae rakennuslupaa tai lausuntoa

Lupien hinnat ja käsittely

Rakentamisen luvat ja lausunnot ovat pääosin maksullisia. 

Katso kaikki maksut:

Helsingin rakennusvalvontataksa 2022 (pdf).

Helsingin rakennusvalvontataksa 2023 (pdf). 

Hakija saa päätöksen hyväksymisestä Lupapisteeseen. 

Lupapäätökset ovat virallisesti nähtävissä 14 vuorokautta. Tänä aikana on mahdollisuus tehdä oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle.

Rakennusvalvonnan julkipanolistan näet Lupapisteestä Julkipano -palvelusta  (ei vaadi kirjautumista). 

Lupapäätökset löydät verkkosivulta:  

Voit tutustua julkipanolistaan ja päätöksiin myös Kaupunkiympäristötalon aulassa osoitteessa Työpajankatu 8.

​Lupa on lainvoimainen, jos päätöksestä ei ole tehty oikaisuvaatimuksia tai valituksia. Ympäristö- ja lupajaoston oikaisuvaatimusta koskevasta päätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 14 tai 30 päivää.

Voit aloittaa rakennustyöt vasta, kun lupa on lainvoimainen. Rakennusluvan saaneet työt pitää aloittaa 3 vuoden kuluessa ja rakentamisen tulee olla valmis 5 vuoden kuluessa luvan lainvoimaisuudesta. Toimenpideluvan, purkamisluvan tai maisematyöluvan mukaiset työt tulee tehdä 3 vuoden aikana.

Hae luvalle jatkoaikaa luvan voimassaoloaikana. Sen jälkeen joudut hakemaan lupaa uudestaan.

Helsingissä kaikki rakentamisen luvat haetaan sähköisesti Lupapiste-palvelussa . Myös yleinen ja hankekohtainen ohjaus ja neuvonta tehdään ensisijaisesti Lupapisteen kautta. Hakemukseen ja rakentamisen aikaiseen valvontaan liittyvät asiakirjat toimitetaan sähköisessä muodossa Lupapisteeseen.

Näin aloitat ja kysyt neuvoa Lupapisteessä

  1. Rekisteröidy palveluun ensimmäisellä kerralla. Jatkossa kirjaudut sähköpostiosoitteella ja salasanalla.

  2. Kirjoita katuosoite, jossa hanke sijaitsee.

  3. Kysy neuvoa painamalla "Kysy neuvoa" -painiketta sivun oikeassa yläkulmassa. 

  4. Kirjoita lyhyt kuvaus hankkeesta ja kysymyksesi. Sinut ohjataan oikealle asiantuntijalle. 

Neuvonnan jälkeen voit muuttaa neuvontapyynnön lupahakemukseksi.

Tarvitsetko apua Lupapisteen käyttöön?

Lupapisteen käyttöohjeesta löydät ohjeita muun muassa rekisteröitymiseen ja kirjautumiseen, uuden hakemuksen ja neuvontapyynnön tekemiseen, neuvontapyynnön muuttamiseen lupahakemukseksi tai hakemuksen jättämiseen.

Teknistä tukea Lupapisteen käyttöön saat tarvittaessa tukipyyntölomakkeella .

 

Kaupunkikuvatyöryhmä ja teknillinen työryhmä

Helsingin kaupunkikuvatyöryhmä antaa pyydettäessä lausuntoja sekä osallistuu kaupunkikuvallisesti merkittävien hankkeiden valmisteluun ja arviointiin.  

Työryhmä kokoontuu kahden viikon välein maanantaisin klo 14 alkaen. Pääsuunnittelija toimittaa esittelyaineiston Lupapisteen kautta lupakäsittelijälle viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta ja täydennykset aineistoon viimeistään kokousta edeltävänä maanantaina.

Työryhmään kuuluu rakennusvalvonnan lupayksiköiden päälliköiden ja työryhmän sihteerin lisäksi edustajat kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituksesta ja kaupunkitila- ja maisemasuunnittelusta sekä kaupunginkanslian aluerakentamisesta. Työryhmässä ovat myös ulkopuoliset uudisrakentamiseen ja korjausrakentamiseen erikoistuneet arkkitehtijäsenet ja tarvittaessa muita asiantuntijoita, kuten kaupunginmuseon edustaja.

Rakennusvalvonnan teknillinen työryhmä tukee rakennuslupahankkeiden teknisten ratkaisujen arviointia ja antaa pyydettäessä lausuntoja uusista rakennusteknisistä ratkaisuista.

Työryhmä kokoontuu kahden viikon välein torstaisin klo 8.30 alkaen. Suunnittelija toimittaa esittelyaineiston Lupapisteen kautta lupakäsittelijälle viimeistään viikkoa ennen kokousta ja täydennykset aineistoon viimeistään kokousta edeltävänä maanantaina.

Työryhmään kuuluu Helsingin rakennusvalvonnan rakenneyksikön ja talotekniikkayksikön päälliköiden lisäksi Helsingin ympäristöpalvelujen ja pelastuslaitoksen edustajat sekä kolme ulkopuolista asiantuntijajäsentä.

Lue ohje kaupunkikuvatyöryhmälle ja teknilliselle työryhmälle toimitettavasta esittelymateriaalista: Esittelymateriaali ympäristö- ja lupajaostossa sekä kaupunkikuvatyöryhmässä käsiteltäville hankkeille (pdf, 1 Mt)