Hyppää pääsisältöön

Purkamislupa ja -ilmoitus

Ennen kuin voit purkaa rakennuksen, tarvitset purkamisluvan tai sinun on tehtävä purkamisilmoitus.

Tällä sivulla

Tarvitset rakennuksen purkamiseen luvan asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimista varten. Purkamislupaa ei tarvita, jos voimassaoleva rakennuslupa edellyttää rakennuksen purkamista.

Voit purkaa rakennuksen ilman purkamislupaa pelkällä purkamisilmoituksella, jos rakennus on talousrakennus tai muu vähäinen rakennus, eikä se ole historiallisesti merkittävä tai rakennustaiteellisesti arvokas.

Purkamisilmoitus täytyy tehdä viimeistään 30 päivää ennen purkamistyön aloittamista. Saatamme perustellusta syystä vaatia purkamisluvan hakemista ennen purkutyön aloittamista.

Hae purkamislupaa tai tee purkamisilmoitus

Purkamisluvan ja -ilmoituksen liitteet

 

Liitä purkamislupaan seuraavat liitteet

 

 • valokuvat purettavasta rakennuksesta
 • asemapiirustus tai karttaote, jossa on selkeästi esitetty purettava rakennus
 • omistusoikeusselvitys tontista
 • selvitys purkamistyön järjestämisestä sekä käyttökelpoisten rakennusosien hyväksi käyttämisestä
 • selvitys rakennusjätteen määrästä, laadusta, lajittelusta ja käsittelystä sekä sijoituspaikasta
 • selvitys terveydelle tai ympäristölle vaarallisesta rakennus- tai purkujätteestä ja sen käsittelystä, jos hankkeeseen kuuluu tällaista jätettä
 • asbesti- ja haitta-aineselvitys
 • selvitys pilaantuneen maan käsittelystä, jos hankealueella on mahdollisesti pilaantunutta maaperää
 • selvitys rakennukseen kohdistuvista mahdollisista rasitteista
 • selvitys naapurien kuulemisesta, jos purettava rakennus sijaitsee tontin rajalla tai purkamisella on muuten vaikutus ympäristöön tai alueella sijaitseviin rasitteisiin.
Sulje

Liitä purkamisilmoituksen seuraavat liitteet:

 • valokuvat purettavasta rakennuksesta
 • asemapiirustus tai karttaote, jossa on selkeästi esitetty purettava rakennus
 • selvitys rakennusjätteen määrästä ja laadusta sekä sen lajittelusta
 • selvitys terveydelle tai ympäristölle vaarallisesta rakennus- tai purkujätteestä ja sen käsittelystä, jos hankkeeseen kuuluu tällaista jätettä.
Sulje

Lupien hinnat ja käsittely

Rakentamisen luvat ja lausunnot ovat pääosin maksullisia. 

Katso kaikki maksut:

Helsingin rakennusvalvontataksa 2022 (pdf).

Helsingin rakennusvalvontataksa 2023 (pdf). 

 

   

   

  Sulje

  Hakija saa päätöksen hyväksymisestä Lupapisteeseen. 

  Lupapäätökset ovat virallisesti nähtävissä 14 vuorokautta. Tänä aikana on mahdollisuus tehdä oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle.

  Rakennusvalvonnan julkipanolistan näet Lupapisteestä Julkipano -palvelusta  (ei vaadi kirjautumista). 

  Lupapäätökset löydät verkkosivulta:  

  Voit tutustua julkipanolistaan ja päätöksiin myös Kaupunkiympäristötalon aulassa osoitteessa Työpajankatu 8.

  Sulje

  ​Lupa on lainvoimainen, jos päätöksestä ei ole tehty oikaisuvaatimuksia tai valituksia. Ympäristö- ja lupajaoston oikaisuvaatimusta koskevasta päätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 14 tai 30 päivää.

  Voit aloittaa rakennustyöt vasta, kun lupa on lainvoimainen. Rakennusluvan saaneet työt pitää aloittaa 3 vuoden kuluessa ja rakentamisen tulee olla valmis 5 vuoden kuluessa luvan lainvoimaisuudesta. Toimenpideluvan, purkamisluvan tai maisematyöluvan mukaiset työt tulee tehdä 3 vuoden aikana.

  Hae luvalle jatkoaikaa luvan voimassaoloaikana. Sen jälkeen joudut hakemaan lupaa uudestaan.

  Sulje

  Helsingissä kaikki rakentamisen luvat haetaan sähköisesti Lupapiste-palvelussa . Myös yleinen ja hankekohtainen ohjaus ja neuvonta tehdään ensisijaisesti Lupapisteen kautta. Hakemukseen ja rakentamisen aikaiseen valvontaan liittyvät asiakirjat toimitetaan sähköisessä muodossa Lupapisteeseen.

  Näin aloitat ja kysyt neuvoa Lupapisteessä

  1. Rekisteröidy palveluun ensimmäisellä kerralla. Jatkossa kirjaudut sähköpostiosoitteella ja salasanalla.

  2. Kirjoita katuosoite, jossa hanke sijaitsee.

  3. Kysy neuvoa painamalla "Kysy neuvoa" -painiketta sivun oikeassa yläkulmassa. 

  4. Kirjoita lyhyt kuvaus hankkeesta ja kysymyksesi. Sinut ohjataan oikealle asiantuntijalle. 

  Neuvonnan jälkeen voit muuttaa neuvontapyynnön lupahakemukseksi.

  Tarvitsetko apua Lupapisteen käyttöön?

  Lupapisteen käyttöohjeesta löydät ohjeita muun muassa rekisteröitymiseen ja kirjautumiseen, uuden hakemuksen ja neuvontapyynnön tekemiseen, neuvontapyynnön muuttamiseen lupahakemukseksi tai hakemuksen jättämiseen.

  Teknistä tukea Lupapisteen käyttöön saat tarvittaessa tukipyyntölomakkeella .

   

  Sulje